Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 14 resultater for :

  • "7.1.1. Uforudsigelig fortolkning og analogi til skade for den tiltalte" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Norman mod Det Forenede Kongerige - Dom af 6. juli 2021 - Klagesag nr. 41384/17

Ingen adgang

Mørck Jensen mod Denmark - Dom af 18. oktober 2022 - Klagesag nr. 60785/19

Ingen adgang

Yüksel Yalçınkaya mod Tyrkiet - Dom af 26. september 2023 - Klagesag nr. 15669/20

Ingen adgang

Cantoni mod Frankrig - Dom afsagt den 15. november 1996. Sagsnummer 45/1995/551/637 (3.1998 side 116)

Cantoni mod Frankrig Dom afsagt den 15. november 1996. Sagsnummer 45/1995/551/637 (3.1998 side 116) 7.1.1. Uforudsigelig fortolkning og analogi til skade for den tiltalte Storkammer bestående af 19 dommere Klager er direktør for et supermarked. I 1988 indledte en farmaceutforening straffesag mod klager og andre direktører for

Ingen adgang

Cantoni mod Frankrig - Dom afsagt den 15. november 1996. Sagsnummer 45/1995/551/637 (5.1998 side 175)

Cantoni mod Frankrig Dom afsagt den 15. november 1996. Sagsnummer 45/1995/551/637 (5.1998 side 175) 7.1.1. Uforudsigelig fortolkning og analogi til skade for den tiltalte Storkammer bestående af 19 dommere Der var ikke sket en krænkelse af kravet i artikel 7 om klar og præcis angivelse af, hvad der udgør en strafbar handling, i et

Ingen adgang

Grigorades mod Grækenland - Dom afsagt den 25. november 1997. Sagsnummer 121/1996/740/939 (2.1999 side 043)

Grigorades mod Grækenland Dom afsagt den 25. november 1997. Sagsnummer 121/1996/740/939 (2.1999 side 043) 7.1.1. Uforudsigelig fortolkning og analogi til skade for den tiltalte – Bredt formuleret straffebestemmelse 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.3. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed

Ingen adgang

Schimanek mod Østrig - Afgørelse af 1. februar 2000. Klagesag nr. 32307/96 (6.2000 side 241)

Schimanek mod Østrig Afgørelse af 1. februar 2000. Klagesag nr. 32307/96 (6.2000 side 241) 3.0.3. Umenneskelig eller nedværdigende straf 7.1.1. Uforudsigelig fortolkning og analogi til skade for den tiltalte 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.3. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed

Ingen adgang

Vasiliauskas mod Litauen - Dom af 20. oktober 2015 Klagesag nr. 35343/05 (6.2015 side 400)

Vasiliauskas mod Litauen Dom af 20. oktober 2015 Klagesag nr. 35343/05 (6.2015 side 400) 7.1.1. Uforudsigelig fortolkning og analogi til skade for den tiltalte 7.1.2. Handlinger, der ikke var strafbare på gerningstidspunktet 7.2. Handlinger, der på gerningstidspunktet var en forbrydelse ifølge almindelige retsprincipper, som er

Ingen adgang

Jorgic mod Tyskland - Dom af 12. juli 2007 Klagesag nr. 74613/01 (6.2007 side 315)

Jorgic mod Tyskland Dom af 12. juli 2007 Klagesag nr. 74613/01 (6.2007 side 315) 5.1.3. Lovlig frihedsberøvelse efter domfæledelse 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.3.4. Adgang til at afhøre eller lade afhøre vidner 7.1.1. Uforudsigelig fortolkning og analogi til skade for den tiltalte Kammer bestående af 7

Ingen adgang

Menneskerettighedsafgørelser 
bragt i årgang 2021

.2021 side 179) 6.3.4 Adgang til at afhøre eller lade afhøre vidner 6.3.5 Adgang til vederlagsfri bistand af en tolk Artikel 7 7.1.1 Uforudsigelig fortolkning og analogi til skade for den tiltalte Gestur Jónsson og Ragnar Halldór Hall mod Island (1.2021 side 38) Norman mod Det Forenede Kongerige (3.2021 side 155) 7.1.2 Handlinger, der ikke