Søgeresultater

Viser 1 - 3 af 3 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "7. Ingen straf uden retsregel" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

dem angik en strafferetlig tiltale, og artikel 7 (ingen straf uden retsregel) henset til, at de var blevet dømt for en et forhold, som efter national ret ikke udgjorde en strafferetlig forseelse, og at de ikke havde kunne forudse, at de ville blive idømt en sanktion. Menneskerettighedsdomstolen konkluderede, at artikel 6 og 7 ikke fandt anvendelse i

Ingen adgang

aftalememorandum med politiet navnet på klager til politiet. Klager blev efterfølgende fundet skyldig i embedsmisbrug og idømt tyve måneders fængsel. Klager forsøgte uden held at anke sagen. Med henvisning til artikel 7 (ingen straf uden retsregel) og artikel 10 (ytringsfrihed) klagede klager over, at han ikke kunne have forudset, at hans handlinger ville føre

Ingen adgang

Trine Baumbach

: »Artikel 7 Ingen straf uden retsregel Stk. 1. Ingen kan kendes skyldig i et strafbart forhold [criminal offence] på grund af en handling eller undladelse, der ikke udgjorde en forbrydelse [criminal offence] efter national eller international ret [law] på det tidspunkt, da den blev begået. Der kan heller ikke pålægges en strengere straf [penalty] end den