Søgeresultater

Viser 1 - 3 af 3 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "6.3.5. Adgang til vederlagsfri bistand af en tolk" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Lagerblom mod Sverige Dom af 14. januar 2003. Klagesag nr. 26891/95 (3.2003 side 131) 6.3. Enhver, der anklages for en lovovertrædelse, skal mindst have følgende rettigheder 6.3.3. Adgang til at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer 6.3.5. Adgang til vederlagsfri bistand af en tolk Kammer

Ingen adgang

.2021 side 179) 6.3.4 Adgang til at afhøre eller lade afhøre vidner 6.3.5 Adgang til vederlagsfri bistand af en tolk Artikel 7 7.1.1 Uforudsigelig fortolkning og analogi til skade for den tiltalte Gestur Jónsson og Ragnar Halldór Hall mod Island (1.2021 side 38) Norman mod Det Forenede Kongerige (3.2021 side 155) 7.1.2 Handlinger, der ikke

Ingen adgang

forsvarer 6.3.5. Adgang til vederlagsfri bistand af en tolk Kammer bestående af 7 dommere Det udgjorde en krænkelse af artikel 6, stk. 1, sammenholdt med stk. 3, litra e, at en britisk domstol, der behandlede en straffesag mod en italiensk statsborger, ikke havde sikret sig, at den pågældende, der ikke i tilstrækkelig grad beherskede engelsk