Søgeresultater

Viser 1 - 2 af 2 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "6.3.4. Adgang til af afhøre eller lade afhøre vidner" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Doorson (Holland) Dom afsagt den 26. marts 1996. Sagsnummer 54/1994/501/583 (3.1997 side 173) 6.1.4. Kravene til en retfærdig offentlig rettergang 6.1.6.2. Upartisk domstol 6.3.4. Adgang til af afhøre eller lade afhøre vidner Kammer bestående af 9 dommere Det forhold, at to anonyme vidner var blevet afhørt af en

Ingen adgang

Pullar (Storbritannien) Dom afsagt den 10. juni 1996. Sagsnummer 20/1995/526/612 (5.1997 side 306) 6.1.6.2. Upartisk domstol 6.3.4. Adgang til af afhøre eller lade afhøre vidner Kammer bestående af 9 dommere Menneskerettighedskonventionens artikel 6, stk. 1, fandtes ikke krænket i en sag, hvor en af de deltagende nævninger havde