Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 16 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "6.3.3. Adgang til at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Tripodi (Italien) Dom afsagt den 22. februar 1994. Sagsnummer 4/1993/399/477, offentliggjort som A 281‑B (1.1994 side 036) 6.3.3. Adgang til at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer Kammer bestående af 9 dommere På baggrund af den kompetence, som kassationsretten har i Italien, fandt Domstolen, at der ikke var

Ingen adgang

Yaroslav Belousov mod Rusland Dom af 4. oktober 2016 Klagesager nr. 2653/13 og 30980/14 (5/6.2016 side 58) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 5.1.2. Berøvelse af friheden 6.3.3. Adgang til at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer 11.1.1. Ret til forsamlingsfrihed Kammer bestående af 7

Ingen adgang

Sakhnovskiy mod Rusland Dom af 2. november 2010 Klagesag nr. 21272/03 (1.2011 side 66) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.3.3. Adgang til at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer 34.1.4. Status som offer for en krænkelse Storkammer bestående af 17 dommere Klager blev i december 2001 ved Højesteret

Ingen adgang

Makhfi mod Frankrig Dom af 19. oktober 2004. Klagesag 59335/00 (1.2005 side 75) 6.1 Ret til en retfærdig rettergang 6.3.2 Tilstrækkelig tid og lejlighed til at forbedre sit forsvar 6.3.3 Adgang til at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer Kammer bestående af 7 dommere Under behandlingen af

Ingen adgang

Daud mod Portugal Dom afsagt den 21. april 1998. Sagsnummer 11/1997/795/997 (3.1999 side 126) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.3.3. Adgang til at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer Kammer bestående af 9 dommere Selv om en stat er ikke ansvarlig for enhver fejl, der begås af en forsvarsadvokat

Ingen adgang

Lagerblom mod Sverige Dom af 14. januar 2003. Klagesag nr. 26891/95 (3.2003 side 131) 6.3. Enhver, der anklages for en lovovertrædelse, skal mindst have følgende rettigheder 6.3.3. Adgang til at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer 6.3.5. Adgang til vederlagsfri bistand af en tolk Kammer

Ingen adgang

Lala (Holland) Dom afsagt den 22. september 1994. Sagsnummer 25/1993/420/499, offentliggjort som A 297-A (4.1995 side 181) 6.1.4.2. Ret til bistand fra en advokat 6.3.3. Adgang til at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer Kammer bestående af 9 dommere Det udgjorde en krænkelse af artikel 6, stk. 3, litra c at

Ingen adgang

Pelladoah (Holland) Dom afsagt den 22. september 1994. Sagsnummer 27/1993/422/501, offentliggjort som A-297-B (4.1995 side 182) 6.1.4.2. Ret til bistand fra en advokat 6.3.3. Adgang til at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer Kammer Uagtet en tiltalt, der er behørigt tilsagt, udebliver fra sin rettergang

Ingen adgang

rettigheder 6.3.1 Underretning snarest muligt udførligt og på et sprog, som vedkommende forstår, om indholdet af og baggrunden for sigtelsen 6.3.2 Tilstrækkelig tid og lejlighed til at forberede sit forsvar Galović mod Kroatien (4.2021 side 179) 6.3.3 Adgang til at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer Galović mod Kroatien (4

Ingen adgang

Twalib mod Grækenland Dom afsagt den 9. juni 1998. Sagsnummer 42/1997/826/1032 (5.1999 side 208) 6.3.2. Tilstrækkelig tid og lejlighed til at forberede sit forsvar 6.3.3. Adgang til at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer Kammer bestående af 9 dommere Det forhold, at forsvaret i klagerens straffesag i