Søgeresultater

Viser 1 - 8 af 8 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "6.3.2. Tilstrækkelig tid og lejlighed til at forberede sit forsvar" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

G.B. mod Frankrig Dom af 2. oktober 2001. Klagesag nr. 44069/98 (1.2002 side 048) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.3.2. Tilstrækkelig tid og lejlighed til at forberede sit forsvar Kammer bestående af 7 dommere SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER Klager var anklaget for voldtægt og seksuelle overgreb mod mindreårige på 15 år

Ingen adgang

M mod Nederlandene Dom af 25. juli 2017 Klagesag nr. 2156/10 (4.2017 side 57) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.3.2. Tilstrækkelig tid og lejlighed til at forberede sit forsvar 6.1.4.3. Ret til at afhøre eller lade afhøre vidner Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klager var tidligere ansat i den hollandske

Ingen adgang

rettigheder 6.3.1 Underretning snarest muligt udførligt og på et sprog, som vedkommende forstår, om indholdet af og baggrunden for sigtelsen 6.3.2 Tilstrækkelig tid og lejlighed til at forberede sit forsvar Galović mod Kroatien (4.2021 side 179) 6.3.3 Adgang til at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer Galović mod Kroatien (4

Ingen adgang

Twalib mod Grækenland Dom afsagt den 9. juni 1998. Sagsnummer 42/1997/826/1032 (5.1999 side 208) 6.3.2. Tilstrækkelig tid og lejlighed til at forberede sit forsvar 6.3.3. Adgang til at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer Kammer bestående af 9 dommere Det forhold, at forsvaret i klagerens straffesag i

Ingen adgang

Pélissier og Sassi mod Frankrig Dom afsagt den 25. marts 1999. Sagsnummer 25444/94 (6.1999 side 260) 6.3.1. Underretning om indholdet af sigtelsen 6.3.2. Tilstrækkelig tid og lejlighed til at forberede sit forsvar Storkammer bestående af 17 dommere Det udgjorde en krænkelse af retten i henhold til artikel 6, stk. 3, litra a

Ingen adgang

Cuscani mod Storbritannien Dom af 24. september 2002. Klagesag nr. 32771/96 (6.2002 side 271) 6.3. Enhver, der anklages for en lovovertrædelse, skal mindst have følgende rettigheder 6.3.2. Tilstrækkelig tid og lejlighed til at forberede sit forsvar 6.3.3. Adgang til at forsvare sig personligt eller ved bistand af en

Ingen adgang

.1.4.6. Lige vilkår for anklagemyndigheden og den sigtede samt dennes forsvarer 6.1.6. Uafhængig og upartisk domstol 6.3.2. Tilstrækkelig tid og lejlighed til at forberede sit forsvar Storkammer bestående af 17 dommere Menneskerettighedsafgørelser Klager var stifter og leder af en paramilitær gruppe (PKK), der over en længere årrække havde

Ingen adgang

Seliverstov mod Rusland Dom af 25. september 2008 Klagesag nr. 19692/02 (6.2008 side 382) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.3.1. Underretning snarest muligt udførligt og på et sprog, som vedkommende forstår, om indholdet af og baggrunden for sigtelsen 6.3.2. Tilstrækkelig tid og lejlighed til at forberede sit