Søgeresultater

Viser 1 - 6 af 6 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "6.3.1. Underretning snarest muligt udførligt og på et sprog, som vedkommende forstår, om indholdet af og baggrunden for sigtelsen" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

De Salvador Torres mod Spanien Dom afsagt den 24. oktober 1996. Sagsnummer 50/1995/566/642 (3.1998 side 126) 6.3.1. Underretning snarest muligt udførligt og et sprog, som vedkommende forstår, om indholdet af og baggrunden for sigtelsen Kammer bestående af 9 dommere Det udgjorde ikke en krænkelse af retten til at blive gjort

Ingen adgang

De Salvador Torres mod Spanien Dom afsagt den 24. oktober 1996. Sagsnummer 50/1995/566/642 (4.1998 side 148) 6.3.1. Underretning snarest muligt udførligt og et sprog, som vedkommende forstår, om indholdet af og baggrunden for sigtelsen Kammer bestående af 9 dommere Det udgjorde ikke en krænkelse af retten til at blive gjort

Ingen adgang

Kyprianou mod Cypern Dom af 27. januar 2004. Klagesag nr. 73797/01 (2-3.2004 side 149) 6.1.6.2. Upartisk domstol 6.2. Krav om formodning for uskyld 6.3.1. Underretning snarest muligt udførligt og et sprog, som vedkommende forstår, om indholdet af og baggrunden for sigtelsen Kammer bestående af 7 dommere Klageren

Ingen adgang

Gea Catalán (Spanien) Dom af 10. februar 1995. Sagsnummer 10/1994/457/538, offentliggjort som A 309 (3.1996 side 156) 6.3.1. Underretning snarest muligt udførligt og et sprog, som vedkommende forstår, om indholdet af og baggrunden for sigtelsen Kammer bestående af 9 dommere Ifølge Menneskerettighedskonventionens artikel 6, stk. 3

Ingen adgang

rettigheder 6.3.1 Underretning snarest muligt udførligt og et sprog, som vedkommende forstår, om indholdet af og baggrunden for sigtelsen 6.3.2 Tilstrækkelig tid og lejlighed til at forberede sit forsvar Galović mod Kroatien (4.2021 side 179) 6.3.3 Adgang til at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer Galović mod Kroatien (4

Ingen adgang

Seliverstov mod Rusland Dom af 25. september 2008 Klagesag nr. 19692/02 (6.2008 side 382) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.3.1. Underretning snarest muligt udførligt og et sprog, som vedkommende forstår, om indholdet af og baggrunden for sigtelsen 6.3.2. Tilstrækkelig tid og lejlighed til at forberede sit