Søgeresultater

Viser 1 - 9 af 9 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "6.3. Enhver, der anklages for en lovovertrædelse, skal mindst have følgende rettigheder" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Marcello Viola mod Italien Dom af 5. oktober 2006 Klagesag nr. 45106/04 (2.2007 side 110) 6.1. Ret til en retfærdig rettergang 6.1.4.1. Retten til at afgive forklaring samt møde personligt for retten (mundtlig behandling) 6.3. Enhver, der anklages for en lovovertrædelse, skal mindst have følgende rettigheder Kammer

Ingen adgang

Sejdovic mod Italien Dom af 10. november 2004 Klagesag nr. 56581/00 (2.2005 side 120) 6.1. Ret til en retfærdig rettergang 6.3. Enhver, der anklages for en lovovertrædelse, skal mindst have følgende rettigheder Kammer bestående af 7 dommere Klageren var mistænkt for mord. En beslutning om varetægtsfængsling kunne ikke

Ingen adgang

Lagerblom mod Sverige Dom af 14. januar 2003. Klagesag nr. 26891/95 (3.2003 side 131) 6.3. Enhver, der anklages for en lovovertrædelse, skal mindst have følgende rettigheder 6.3.3. Adgang til at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer 6.3.5. Adgang til vederlagsfri bistand af en tolk Kammer

Ingen adgang

A.M. mod Italien Dom afsagt den 14. december 1999. Klagesag nr. 37019/97 (5.2000 side 195) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.3. Enhver, der anklages for en lovovertrædelse, skal mindst have følgende rettigheder 6.3.4. Adgang til at afhøre eller lade afhøre vidner Kammer bestående af 7 dommere

Ingen adgang

en rimelig frist 6.1.5.1 Borgerlige retssager 6.1.5.2 Straffesager Gestur Jónsson og Ragnar Halldór Hall mod Island (1.2021 side 38) 6.1.6 Uafhængig og upartisk domstol 6.1.6.1 Uafhængig domstol 6.1.6.2 Upartisk domstol 6.2 Krav om formodning for uskyld 6.3 Enhver, der anklages for en lovovertrædelse, skal mindst have følgende

Ingen adgang

S.N. mod Sverige Dom af 2. juli 2002. Klagesag nr. 34209/96 (5.2002 side 229) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.3. Enhver, der anklages for en lovovertrædelse, skal mindst have følgende rettigheder Kammer bestående af 7 dommere Det fandtes ikke at udgøre en krænkelse af artikel 6, stk. 1 og stk. 3, litra d, at klager

Ingen adgang

Vaudelle mod Frankrig Dom af 30. januar 2001. Klagesag nr. 35683/97 (5.2001 side 236) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.2.1. Anklage for en forbrydelse 6.3. Enhver, der anklages for en lovovertrædelse, skal mindst have følgende rettigheder 6.3.3. Adgang til at forsvare sig personligt eller ved bistand af

Ingen adgang

Harizi mod Frankrig Dom af 29. marts 2005 Klagesag nr. 59480/00 (4.2005 side 265) 6.1. Ret til en retfærdig rettergang 6.3. Enhver, der anklages for en lovovertrædelse, skal mindst have følgende rettigheder Kammer bestående af 7 dommere Menneskerettighedsafgørelser Klageren var tiltalt for at have unddraget sig

Ingen adgang

Cuscani mod Storbritannien Dom af 24. september 2002. Klagesag nr. 32771/96 (6.2002 side 271) 6.3. Enhver, der anklages for en lovovertrædelse, skal mindst have følgende rettigheder 6.3.2. Tilstrækkelig tid og lejlighed til at forberede sit forsvar 6.3.3. Adgang til at forsvare sig personligt eller ved bistand af en