Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 24 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "6.2. Krav om formodning for uskyld" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Baars mod Holland Dom af 28. oktober 2003. Klagesag nr. 44320/98 (1.2004 side 050) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.2. Krav om formodning for uskyld Kammer bestående af 7 dommere En straffesag mod klageren blev afvist af en hollandsk domstol, fordi anklagemyndigheden fandtes at have fortabt sin ret til at forfølge

Ingen adgang

Lahtonen mod Finland Dom af 17. januar 2012 Klagesag nr. 29576/09 (2.2012 side 63) 6.2. Krav om formodning for uskyld 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.7. Nødvendig i et demokratisk samfund for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klager er chefredaktør på

Ingen adgang

Jussi Uoti mod Finland og Kari Uoti mod Finland Dom af 23. oktober 2007 Klagesag nr. 20388/02 og 21422/02 (1.2008 side 70) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.1.4.3. Ret til at afhøre eller lade afhøre vidner 6.2. Krav om formodning for uskyld Kammer bestående af 7 dommere Dommene er endelige Sagernes klagere er to brødre, som

Ingen adgang

Karaman mod Tyskland Dom af 27. februar 2014 Klagesag nr. 17103/10 (2.2014 side 104) 6.2. Krav om formodning for uskyld Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager er grundlægger af og bestyrelsesformand for en tyrkisk TV-station, som via et tysk selskab ligeledes sendte i Tyskland. Der blev bl.a. sendt et program til

Ingen adgang

Allenet de Ribemont (Frankrig) Dom afsagt den 10. februar 1995. Sagsnummer 3/1994/450/529, offentliggjort som A 308 (2.1996 side 115) 6.1.5.2. Straffesager 6.2. Krav om formodning for uskyld Kammer bestående af 9 dommere Uskyldighedsformodningen sikret i artikel 6, stk. 2, fandtes at være krænket i en situation, hvor

Ingen adgang

Bernard mod Frankrig Dom afsagt den 23. april 1998. Sagsnummer 159/1996/778/979 (3.1999 side 128) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.2. Krav om formodning for uskyld Kammer bestående af 9 dommere Menneskerettighedsdomstolen fandt ikke, at det udgjorde en krænkelse af Konventionens artikel 6, at man i en straffesag

Ingen adgang

Pedersen og Baadsgaard mod Danmark Dom af 17. december 2004 Klagesag 49017/99 (2.2005 side 144) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.1.5. Inden en rimelig frist 6.2. Krav om formodning for uskyld 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.1.3. Ret til at modtage og meddele oplysninger og tanker 10

Ingen adgang

Kyprianou mod Cypern Dom af 27. januar 2004. Klagesag nr. 73797/01 (2-3.2004 side 149) 6.1.6.2. Upartisk domstol 6.2. Krav om formodning for uskyld 6.3.1. Underretning snarest muligt udførligt og på et sprog, som vedkommende forstår, om indholdet af og baggrunden for sigtelsen Kammer bestående af 7 dommere Klageren

Ingen adgang

Butkevicius mod Litauen Dom af 26. marts 2002. Klagesag nr. 48297/99 (3.2002 side 154) 6.2. Krav om formodning for uskyld Kammer bestående af 7 dommere Det fandtes at udgøre en krænkelse af klagers ret til at blive anset for uskyldig, indtil hans skyld var bevist i overensstemmelse med loven, jf. artikel 6, stk. 2, at formanden for det

Ingen adgang

Leutscher (Holland) Dom afsagt den 26. marts 1996. Sagsnummer 52/1994/499/581 (3.1997 side 170) 6.0.1. Rettigheder, der ikke er dækket af artikel 6 6.2. Krav om formodning for uskyld Kammer bestående af 9 dommere Appeldomstolen havde på grund af forældelse ophævet byrettens domfældelse af klager for skatteunddragelse, men