Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 24 resultater for :

  • "6.2. Krav om formodning for uskyld" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Telfner mod Østrig Dom af 20. marts 2001. Klagesag nr. 33501/96 (6.2001 side 271) 6.2. Krav om formodning for uskyld Kammer bestående af 7 dommere SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER Offeret for et trafikuheld, der involverede en flugtbilist, var i stand til at give politiet mærke og registreringsnummer på bilen, men kunne ikke

Ingen adgang

Butkevicius mod Litauen Dom af 26. marts 2002. Klagesag nr. 48297/99 (3.2002 side 154) 6.2. Krav om formodning for uskyld Kammer bestående af 7 dommere Det fandtes at udgøre en krænkelse af klagers ret til at blive anset for uskyldig, indtil hans skyld var bevist i overensstemmelse med loven, jf. artikel 6, stk. 2, at formanden for det

Ingen adgang

Konstas mod Grækenland Dom af 24. maj 2011 Klagesag nr. 53466/07 (5.2011 side 350) 6.2. Krav om formodning for uskyld Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager var sammen med en række andre tiltalt i en straffesag for bl.a. bedrageri med statsmidler på Panteion Universitetet, hvor han tidligere havde været rektor

Ingen adgang

Diamantides mod Grækenland Dom af 19. maj 2005 Klagesag nr. 71563/01 (5.2005 side 308) 6.2. Krav om formodning for uskyld Kammer bestående af 7 dommere Menneskerettighedsafgørelser Mens der verserede en række straffesager mod klageren, anmeldte han en journalist og nogle medvirkende i en fjernsynsudsendelse for at have fremsat

Ingen adgang

Allen mod Storbritannien Dom af 12. juli 2013 Klagesag 25424/09 (5.2013 side 234) 6.2. Krav om formodning for uskyld Storkammer bestående af 17 dommere Klager blev i 2000 dømt for uagtsomt manddrab på sin 4-måneder gamle søn. Som følge af nye medicinske beviser blev klagers dom ophævet i 2005. På dette tidspunkt havde klager afsonet sin

Ingen adgang

Karaman mod Tyskland Dom af 27. februar 2014 Klagesag nr. 17103/10 (2.2014 side 104) 6.2. Krav om formodning for uskyld Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager er grundlægger af og bestyrelsesformand for en tyrkisk TV-station, som via et tysk selskab ligeledes sendte i Tyskland. Der blev bl.a. sendt et program til

Ingen adgang

O mod Norge Hammern mod Norge Ringvold mod Norge Y mod Norge Domme af 11. februar 2003. Klagesag nr. 29327/95, 30287/96, 34964/97, 56568/00 (4.2003 side 182) 6.2. Krav om formodning for uskyld Kammer bestående af 7 dommere Disse 4 sager mod Norge vedrører betydningen af kravet om uskyldsformodning i artikel 6, stk. 2, i

Ingen adgang

Baars mod Holland Dom af 28. oktober 2003. Klagesag nr. 44320/98 (1.2004 side 050) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.2. Krav om formodning for uskyld Kammer bestående af 7 dommere En straffesag mod klageren blev afvist af en hollandsk domstol, fordi anklagemyndigheden fandtes at have fortabt sin ret til at forfølge

Ingen adgang

Bernard mod Frankrig Dom afsagt den 23. april 1998. Sagsnummer 159/1996/778/979 (3.1999 side 128) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.2. Krav om formodning for uskyld Kammer bestående af 9 dommere Menneskerettighedsdomstolen fandt ikke, at det udgjorde en krænkelse af Konventionens artikel 6, at man i en straffesag

Ingen adgang

Heaney and McGuinness mod Irland Quinn mod Irland Domme afsagt den 21. december 2000. Klagesager nr. 34720/97 og 36887/97 (4.2001 side 190) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.2. Krav om formodning for uskyld Kammer bestående af 7 dommere SAGERNES FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER De tre klagere blev arresteret på baggrund af en