Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 14 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "6.1.6.2. Upartisk domstol" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Saraiva de Carvalho (Portugal) Dom afsagt den 22. april 1994. Sagsnummer 14/1993/409/488, offentliggjort som A 286‑B (1.1995 side 039) 6.1.6.2. Upartisk domstol Kammer bestående af 9 dommere. Kravet i art. 6, stk. 1, om rettergang for en uafhængig og upartisk domstol er ikke til hinder for, at en dommer, som har godkendt, at der skal

Ingen adgang

AB Kurt Kellermann mod Sverige Dom af 26. oktober 2004. Klagesag nr. 41579/98 (1.2005 side 77) 6.1.6.2. Upartisk domstol Kammer bestående af 7 dommere En fagforening indledte en strejkeaktion som følge af en arbejdsgivers modstand mod indgåelse af en overenskomstaftale. Arbejdsgiveren, der ikke var medlem af nogen

Ingen adgang

Sander mod Storbritannien Dom afsagt den 9. maj 2000. Klagesag nr. 34129/96 (2.2001 side 101) 6.1.6.2. Upartisk domstol Kammer bestående 7 dommere Under en nævningesag mod en tiltalt af asiatisk oprindelse informerede en af nævningene retsformanden om, at en af de andre nævninge var fremkommet med racistiske udtalelser under sagens

Ingen adgang

Puolitaival og Pirttiaho mod Finland Dom af 23. november 2004 Klagesag nr. 54857/00 (2.2005 side 131) 6.1.6.2. Upartisk domstol Kammer bestående af 7 dommere Klagernes selskab havde ført sag mod et andet selskab, som var repræsenteret af P.L.s advokatfirma. P.L. underskrev selskabets ankemeddelelse den 4. marts 1992, men var herefter

Ingen adgang

Kyprianou mod Cypern Dom af 27. januar 2004. Klagesag nr. 73797/01 (2-3.2004 side 149) 6.1.6.2. Upartisk domstol 6.2. Krav om formodning for uskyld 6.3.1. Underretning snarest muligt udførligt og på et sprog, som vedkommende forstår, om indholdet af og baggrunden for sigtelsen Kammer bestående af 7 dommere Klageren

Ingen adgang

Kyprianou mod Cypern Dom af 15. december 2005 Klagesag 73797/01 (3.2006 side 165) 6.1.6.2. Upartisk domstol Storkammer bestående af 17 dommere Klageren, der var forsvarsadvokat, blev i løbet af en mordsag dømt for foragt for retten, idet han bl.a. havde udtalt, at domstolens prøvelse af advokatens modafhøring af et vidne foregik i det

Ingen adgang

Doorson (Holland) Dom afsagt den 26. marts 1996. Sagsnummer 54/1994/501/583 (3.1997 side 173) 6.1.4. Kravene til en retfærdig offentlig rettergang 6.1.6.2. Upartisk domstol 6.3.4. Adgang til af afhøre eller lade afhøre vidner Kammer bestående af 9 dommere Det forhold, at to anonyme vidner var blevet afhørt af en

Ingen adgang

en rimelig frist 6.1.5.1 Borgerlige retssager 6.1.5.2 Straffesager Gestur Jónsson og Ragnar Halldór Hall mod Island (1.2021 side 38) 6.1.6 Uafhængig og upartisk domstol 6.1.6.1 Uafhængig domstol 6.1.6.2 Upartisk domstol 6.2 Krav om formodning for uskyld 6.3 Enhver, der anklages for en lovovertrædelse, skal mindst have følgende

Ingen adgang

Lie og Berntsen mod Norge Afgørelse af 16. december 1999. Klagesag nr. 25130/94 (5.2000 side 197) 6.1.5 Inden en rimelig frist 6.1.6.2 Upartisk domstol 34.1.4 Status som offer for en krænkelse Kammer bestående af 7 dommere Domstolen afviser en klage vedrørende for lang sagsbehandlingstid i en straffesag med den

Ingen adgang

Gregory mod Storbritannien Dom afsagt den 25. februar 1997. Sagsnummer 111/1995/617/707 (6.1998 side 225) 6.1.6.2. Upartisk domstol Kammer bestående af 9 dommere Under nævningernes votering i en straffesag mod en sort tiltalt modtog dommeren en note fra en eller flere af nævningerne, hvori det blev antydet, at der havde været racistiske