Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 15 resultater for :

  • "6.1.6.2. Upartisk domstol" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Sander mod Storbritannien - Dom afsagt den 9. maj 2000. Klagesag nr. 34129/96 (2.2001 side 101)

Sander mod Storbritannien Dom afsagt den 9. maj 2000. Klagesag nr. 34129/96 (2.2001 side 101) 6.1.6.2. Upartisk domstol Kammer bestående 7 dommere Under en nævningesag mod en tiltalt af asiatisk oprindelse informerede en af nævningene retsformanden om, at en af de andre nævninge var fremkommet med racistiske udtalelser under sagens

Ingen adgang

Gregory mod Storbritannien - Dom afsagt den 25. februar 1997. Sagsnummer 111/1995/617/707 (6.1998 side 225)

Gregory mod Storbritannien Dom afsagt den 25. februar 1997. Sagsnummer 111/1995/617/707 (6.1998 side 225) 6.1.6.2. Upartisk domstol Kammer bestående af 9 dommere Under nævningernes votering i en straffesag mod en sort tiltalt modtog dommeren en note fra en eller flere af nævningerne, hvori det blev antydet, at der havde været racistiske

Ingen adgang

Saraiva de Carvalho (Portugal) - Dom afsagt den 22. april 1994. Sagsnummer 14/1993/409/488, offentliggjort som A 286‑B (1.1995 side 039)

Saraiva de Carvalho (Portugal) Dom afsagt den 22. april 1994. Sagsnummer 14/1993/409/488, offentliggjort som A 286‑B (1.1995 side 039) 6.1.6.2. Upartisk domstol Kammer bestående af 9 dommere. Kravet i art. 6, stk. 1, om rettergang for en uafhængig og upartisk domstol er ikke til hinder for, at en dommer, som har godkendt, at der skal

Ingen adgang

Chesne mod Frankrig - Dom af 22. april 2010 Klagesag nr. 29808/06 (4.2010 side 292)

Chesne mod Frankrig Dom af 22. april 2010 Klagesag nr. 29808/06 (4.2010 side 292) 6.1.6.2. Upartisk domstol Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig I marts 2003 fandt politiet under en ransagning hos klager, der tidligere var dømt for narkotikakriminalitet, en betydelig mængde euforiserende stoffer og våben. Et par dage senere

Ingen adgang

AB Kurt Kellermann mod Sverige - Dom af 26. oktober 2004. Klagesag nr. 41579/98 (1.2005 side 77)

AB Kurt Kellermann mod Sverige Dom af 26. oktober 2004. Klagesag nr. 41579/98 (1.2005 side 77) 6.1.6.2. Upartisk domstol Kammer bestående af 7 dommere En fagforening indledte en strejkeaktion som følge af en arbejdsgivers modstand mod indgåelse af en overenskomstaftale. Arbejdsgiveren, der ikke var medlem af nogen

Ingen adgang

Kyprianou mod Cypern - Dom af 15. december 2005 Klagesag 73797/01 (3.2006 side 165)

Kyprianou mod Cypern Dom af 15. december 2005 Klagesag 73797/01 (3.2006 side 165) 6.1.6.2. Upartisk domstol Storkammer bestående af 17 dommere Klageren, der var forsvarsadvokat, blev i løbet af en mordsag dømt for foragt for retten, idet han bl.a. havde udtalt, at domstolens prøvelse af advokatens modafhøring af et vidne foregik i det

Ingen adgang

Puolitaival og Pirttiaho mod Finland - Dom af 23. november 2004 Klagesag nr. 54857/00 (2.2005 side 131)

Puolitaival og Pirttiaho mod Finland Dom af 23. november 2004 Klagesag nr. 54857/00 (2.2005 side 131) 6.1.6.2. Upartisk domstol Kammer bestående af 7 dommere Klagernes selskab havde ført sag mod et andet selskab, som var repræsenteret af P.L.s advokatfirma. P.L. underskrev selskabets ankemeddelelse den 4. marts 1992, men var herefter

Ingen adgang

Diennet (Frankrig) - Dom afsagt den 26. september 1995. Sagsnummer 25/1994/472/553, offentliggjort som A 325-A (5.1996 side 286)

Diennet (Frankrig) Dom afsagt den 26. september 1995. Sagsnummer 25/1994/472/553, offentliggjort som A 325-A (5.1996 side 286) 6.1.4.5. Offentlig rettergang og offentlig domsafsigelse 6.1.6.2. Upartisk domstol Kammer bestående af 9 dommere Det udgjorde en krænkelse af Menneskerettighedskonventionens artikel 6, stk. 1, at en

Ingen adgang

Pullar (Storbritannien) - Dom afsagt den 10. juni 1996. Sagsnummer 20/1995/526/612 (5.1997 side 306)

Pullar (Storbritannien) Dom afsagt den 10. juni 1996. Sagsnummer 20/1995/526/612 (5.1997 side 306) 6.1.6.2. Upartisk domstol 6.3.4. Adgang til af afhøre eller lade afhøre vidner Kammer bestående af 9 dommere Menneskerettighedskonventionens artikel 6, stk. 1, fandtes ikke krænket i en sag, hvor en af de deltagende nævninger havde

Ingen adgang

Sara Lind Eggertsdóttir mod Island - Dom af 5. juli 2007 Klagesag nr. 31930/04 (5.2007 side 292)

Sara Lind Eggertsdóttir mod Island Dom af 5. juli 2007 Klagesag nr. 31930/04 (5.2007 side 292) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.1.6.2. Upartisk domstol Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager var blevet hjerneskadet ved fødslen, og hendes forældre anlagde på hendes vegne erstatningssag mod den islandske