Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 13 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "6.1.6 Uafhængig og upartisk domstol" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Van de Hurk (Holland) Dom afsagt den 18. april 1994. Sagsnummer 9/1993/404/482, offentliggjort som A 288 (1.1995 side 043) 6.1.4. Kravene til en retfærdig offentlig rettergang 6.1.6 Uafhængig og upartisk domstol Kammer bestående af 9 dommere Det udgjorde en krænkelse af kravet i artikel 6, stk. 1, på at få en sag vedrørende

Ingen adgang

Debled (Belgien) Dom afsagt den 22. september 1994. Sagsnummer 17/1993/412/491, offentliggjort som A 292‑B (2.1995 side 089) 6.1.6 Uafhængig og upartisk domstol Kammer bestående af 9 dommere Et Ankenævn fandtes i en disciplinærsag mod en læge at besidde den i artikel 6, stk. 1, krævede uafhængighed og upartiskhed, selv om flere af

Ingen adgang

Cooper mod Storbritannien Dom af 16. december 2003. Klagesag nr. 48843/99 (2-3.2004 side 137) Grieves mod Storbritannien Dom af 16. december 2003. Klagesag nr. 57067/00 (2-3.2004 side 137) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.1.6. Uafhængig og upartisk domstol Storkammer bestående af 17 dommere Sagerne vedrørte to britiske

Ingen adgang

Cordova mod Italien (nr. 1) Dom af 30. januar 2003. Klagesag nr. 40877/98 (3.2003 side 137) 6.1.4. Kravene til en retfærdig offentlig rettergang 6.1.6. Uafhængig og upartisk domstol Kammer bestående af 7 dommere Det bemærkes, at der samme dag blev afsagt dom i en lignende sag, Cordova mod Italien (nr. 2) Det udgjorde en

Ingen adgang

Bulut (Østrig) Dom afsagt den 22. februar 1996. Sagsnummer 59/1994/506/588 (3.1997 side 165) 6.1.4.6. Lige vilkår for anklagemyndigheden og den sigtede samt dennes forsvarer 6.1.6 Uafhængig og upartisk domstol Kammer bestående af 9 dommere Menneskerettighedskonventionens artikel 6, stk. 1, fandt ikke anvendelse på det forhold

Ingen adgang

Depiets mod Frankrig Dom af 10. februar 2004. Klagesag nr. 53971/00 (4.2004 side 190) 6.1.6. Uafhængig og upartisk domstol Kammer bestående af 7 dommere Det fandtes ikke at udgøre en krænkelse af Menneskerettighedskonventionens artikel 6, at to dommere, der behandlede en kassationsanke fra klageren vedrørende en domfældelse for et

Ingen adgang

Sigurdsson mod Island Dom af 10. april 2003. Klagesag nr. 39731/98 (4.2003 side 191) 6.1.6 Uafhængig og upartisk domstol Kammer bestående af 7 dommere En dommer i Islands Højesteret havde deltaget i behandlingen af en retssag, hvor den ene part var Islands Nationalbank. Den anden part, der tabte sagen, blev efterfølgende opmærksom

Ingen adgang

en rimelig frist 6.1.5.1 Borgerlige retssager 6.1.5.2 Straffesager Gestur Jónsson og Ragnar Halldór Hall mod Island (1.2021 side 38) 6.1.6 Uafhængig og upartisk domstol 6.1.6.1 Uafhængig domstol 6.1.6.2 Upartisk domstol 6.2 Krav om formodning for uskyld 6.3 Enhver, der anklages for en lovovertrædelse, skal mindst have følgende

Ingen adgang

Remli mod Frankrig Dom afsagt den 23. april 1996. Sagsnummer 4/1995/510/593 (4.1997 side 236) 6.1.6 Uafhængig og upartisk domstol 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen 35.1.1. Udtømmelse af nationale retsmidler forud for klage til Domstolen Kammer bestående

Ingen adgang

.1.4.6. Lige vilkår for anklagemyndigheden og den sigtede samt dennes forsvarer 6.1.6. Uafhængig og upartisk domstol 6.3.2. Tilstrækkelig tid og lejlighed til at forberede sit forsvar Storkammer bestående af 17 dommere Menneskerettighedsafgørelser Klager var stifter og leder af en paramilitær gruppe (PKK), der over en længere årrække havde