Søgeresultater

Viser 1 - 9 af 9 resultater for :

  • "6.1.5.2. Straffesager" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Mansur (Tyrkiet) - Dom afsagt den 8. juni 1995. Sagsnummer 14/1994/542, offentliggjort som A 319-B (5.1996 side 267)

Mansur (Tyrkiet) Dom afsagt den 8. juni 1995. Sagsnummer 14/1994/542, offentliggjort som A 319-B (5.1996 side 267) 5.3. Enhver, der anholdes, skal ufortøvet stilles for en dommer eller anden øvrighedsperson med domsmyndighed og skal være berettiget til at få sin sag pådømt inden en rimelig frist eller til at blive løsladt indtil da 6.1.5.2

Ingen adgang

Yagci et Sargin (Tyrkiet) - Dom afsagt den 8. juni 1995. Sagsnummer 6/1994/453/533-534, offentliggjort som A 319-A (5.1996 side 265)

løsladt indtil da 6.1.5.2. Straffesager Kammer bestående af 9 dommere Ved at have opretholdt en varetægtsfængsling i perioden fra den 16. november 1987 til den 4. maj 1990 fandtes Tyrkiet at have krænket artikel 5, stk. 3, i Menneskerettighedskonventionen, hvorefter enhver, som er frihedsberøvet, er berettiget til at få prøvet sin sag inden for

Ingen adgang

Furcht mod Tyskland - Dom af 23. oktober 2014 Klagesag nr. 54648/09 (6.2014 side 407)

Furcht mod Tyskland Dom af 23. oktober 2014 Klagesag nr. 54648/09 (6.2014 side 407) 6.0.1. Ret til retfærdig rettergang 6.1.5.2. Straffesager Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager blev efter en efterforskning, hvor politiet anvendte hemmelige agenter, fundet skyldig i to tilfælde af narkotikahandel. Klager gjorde

Ingen adgang

Allenet de Ribemont (Frankrig) - Dom afsagt den 10. februar 1995. Sagsnummer 3/1994/450/529, offentliggjort som A 308 (2.1996 side 115)

Allenet de Ribemont (Frankrig) Dom afsagt den 10. februar 1995. Sagsnummer 3/1994/450/529, offentliggjort som A 308 (2.1996 side 115) 6.1.5.2. Straffesager 6.2. Krav om formodning for uskyld Kammer bestående af 9 dommere Uskyldighedsformodningen sikret i artikel 6, stk. 2, fandtes at være krænket i en situation, hvor

Ingen adgang

Vendittelli (Italien) - Dom afsagt den 18. juli 1994. Sagsnummer 24/1993/419/498, offentliggjort som A 293‑A (3.1995 side 132)

Vendittelli (Italien) Dom afsagt den 18. juli 1994. Sagsnummer 24/1993/419/498, offentliggjort som A 293‑A (3.1995 side 132) 6.1.5.2. Straffesager 41.0.1. Passende erstatning til den forurettede part hvis Konventionen er blevet krænket, og hvis den kontraherende parts nationale ret kun tillader delvis skadesløsholdelse I.1

Ingen adgang

Raimondo (Italien) - Dom afsagt den 22. februar 1994. Sagsnummer 1/1993/396/474, offentliggjort som A 281‑A (1.1994 side 033)

Raimondo (Italien) Dom afsagt den 22. februar 1994. Sagsnummer 1/1993/396/474, offentliggjort som A 281‑A (1.1994 side 033) 6.1.5.2. Straffesager I.1.5. Statens ret til at håndhæve love med henblik på at sikre betaling af skatter, andre afgifter og bøder IV.2.3. Nødvendige begrænsninger i disse rettigheder i et demokratisk

Ingen adgang

Gestur Jónsson og Ragnar Halldór Hall mod Island - Dom af 22. december 2020 - Klagesag nr. 68273/14 og 68271/14 (1.2021 side 38)

Ingen adgang

Menneskerettighedsafgørelser 
bragt i årgang 2021

en rimelig frist 6.1.5.1 Borgerlige retssager 6.1.5.2 Straffesager Gestur Jónsson og Ragnar Halldór Hall mod Island (1.2021 side 38) 6.1.6 Uafhængig og upartisk domstol 6.1.6.1 Uafhængig domstol 6.1.6.2 Upartisk domstol 6.2 Krav om formodning for uskyld 6.3 Enhver, der anklages for en lovovertrædelse, skal mindst have følgende

Ingen adgang

Menneskerettighedsafgørelser bragt i årgang 2023

anklagemyndigheden og den sigtede samt denne forsvarer Yüksel Yalçınkaya mod Tyrkiet (4.2023, side 251) 6.1.5 Inden en rimelig frist Vegotex International S.A. mod Belgien (1.2023, side 20) 6.1.5.1 Borgerlige retssager Fu Quan mod Tjekkiet (3.2023, side 151) Pająk m.fl. mod Polen (4.2023, side 263) 6.1.5.2 Straffesager Tuleya mod Polen (3