Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 28 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "6.1.5.1. Borgerlige retssager" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Matos e Silva Lda. og andre (Portugal) Dom afsagt den 16. september 1996. Sagsnummer 44/1995/550/636 (1.1998 side 036) 6.1.5.1. Borgerlige retssager 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Kammer bestående af 9 dommere Det

Ingen adgang

Muti (Italien) Dom afsagt den 23. marts 1994. Sagsnummer 32/1993/427/506, offentliggjort som A 281‑C (1.1994 side 037) 6.1.5.1. Borgerlige retssager Kammer bestående af 9 dommere Kravet i artikel 6, stk. 1, om en rettergang inden en rimelig frist var krænket i en situation, hvor en retssag vedrørende et krav om forhøjelse af en

Ingen adgang

Silva Pontes (Portugal) Dom afsagt den 23. marts 1994. Sagsnummer 6/1993/401/479, offentliggjort som A 286‑A (1.1995 side 037) 6.1.5.1. Borgerlige retssager 35.1.3. Klagen skal indgives indenfor et tidsrum af 6 måneder fra den dato, da den endelige nationale afgørelse blev truffet Kammer bestående af 9 dommere Kravet i artikel 6

Ingen adgang

Vallée (Frankrig) Dom afsagt den 26. april 1994. Sagsnummer 2/1994/449/528, offentliggjort som A‑289‑A (1.1995 side 046) 6.1.5.1. Borgerlige retssager Kammer bestående af 9 dommere Kravet i artikel 6, stk 1, om en rettergang inden en rimelig frist var krænket i en situation, hvor en bløder, der var blevet HIV‑ smittet ved

Ingen adgang

Karakaya (Frankrig) Dom afsagt den 26. august 1994. Sagsnummer 12/1994/459/540, offentliggjort som A 289‑B (1.1995 side 049) 6.1.5.1. Borgerlige retssager Kammer bestående af 9 dommere Kravet i artikel 6, stk. 1, om en rettergang inden en rimelig frist, var krænket i en situation, hvor en bløder, der var blevet HIV‑ smittet ved

Ingen adgang

Demai (Frankrig) Dom afsagt den 28. oktober 1994. Sagsnummer 22/1994/469/550 offentliggjort som A‑289‑C (1.1995 side 050) 6.1.5.1. Borgerlige retssager Kammer bestående af 9 dommere Medens sagen verserede for Domstolen, blev der indgået forlig mellem klageren, der var HIV‑smittet bløder, og den franske Regering, efter at Kommissionen

Ingen adgang

Iversen mod Danmark Dom af 28. september 2006 Klagesag nr. 5989/03 (1.2007 side 60) 6.1.5. Inden en rimelig frist 6.1.5.1. Borgerlige retssager 41.0.1. Passende erstatning til den forurettede part hvis Konventionen er blevet krænket, og hvis den kontraherende parts nationale ret kun tillader delvis skadesløsholdelse Kammer

Ingen adgang

Süssmann mod Tyskland Dom afsagt den 16. september 1996. Sagsnummer 57/1995/563/649 (2.1998 side 079) 6.1.5.1. Borgerlige retssager Storkammer bestående af 20 dommere Kortfattet referat af afgørelsen: Hr. Süssmann, der er født i 1916, er tysk statsborger og modtog efter at have arbejdet på tjenestemandslignende vilkår både en

Ingen adgang

Di Pede mod Italien Dom afsagt den 26. september 1996. Sagsnummer 83/1995/589/675 (2.1998 side 083) 6.1.5.1. Borgerlige retssager 35.1.2. Nationale retsmidler skal være effektive 35.1.3. Klagen skal indgives indenfor et tidsrum af 6 måneder fra den dato, da den endelige nationale afgørelse blev truffet Kammer bestående af 9

Ingen adgang

De Moor (Belgien) Dom afsagt den 23. juni 1994. Sagsnummer 18/1993/413/492, offentliggjort som A‑292‑A (2.1995 side 086) 6.1.4. Kravene til en retfærdig offentlig rettergang 6.1.5.1. Borgerlige retssager Kammer bestående af 9 dommere Domstolen fandt, at der ved afslag på en ansøgning om optagelse på listen over advokatelever