Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 32 resultater for :

  • "6.1.5.1. Borgerlige retssager" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Grzeda mod Polen - Dom af 15. marts 2022 - Klagesag nr. 43672/18 

Ingen adgang

Fu Quan mod Tjekkiet - Dom af 1. juni 2023 - Klagesag nr. 24827/14

Ingen adgang

Pająk m.fl. mod Polen - Dom af 24. oktober 2023 - Klagesag nr. 25226/18, 25805/18, 8378/19 og 43949/19

Ingen adgang

A og Andre (Danmark) »Blødersagen« - Dom afsagt den 8. februar 1996. Sagsnummer 60/1995/566/652 (2.1997 side 113.1)

A og Andre (Danmark) »Blødersagen« Dom afsagt den 8. februar 1996. Sagsnummer 60/1995/566/652 (2.1997 side 113.1) 6.1.5.1. Borgerlige retssager Kammer bestående af 9 dommere Referatet af denne afgørelse er bragt i EU-ret & Menneskeret nr. 3/1996 side 127 ff.

Ingen adgang

Demai (Frankrig) - Dom afsagt den 28. oktober 1994. Sagsnummer 22/1994/469/550 offentliggjort som A‑289‑C (1.1995 side 050)

Demai (Frankrig) Dom afsagt den 28. oktober 1994. Sagsnummer 22/1994/469/550 offentliggjort som A‑289‑C (1.1995 side 050) 6.1.5.1. Borgerlige retssager Kammer bestående af 9 dommere Medens sagen verserede for Domstolen, blev der indgået forlig mellem klageren, der var HIV‑smittet bløder, og den franske Regering, efter at Kommissionen

Ingen adgang

Muti (Italien) - Dom afsagt den 23. marts 1994. Sagsnummer 32/1993/427/506, offentliggjort som A 281‑C (1.1994 side 037)

Muti (Italien) Dom afsagt den 23. marts 1994. Sagsnummer 32/1993/427/506, offentliggjort som A 281‑C (1.1994 side 037) 6.1.5.1. Borgerlige retssager Kammer bestående af 9 dommere Kravet i artikel 6, stk. 1, om en rettergang inden en rimelig frist var krænket i en situation, hvor en retssag vedrørende et krav om forhøjelse af en

Ingen adgang

Marlhens (Frankrig) - Dom afsagt den 24. maj 1995. Sagsnummer 22/1995/528/614, offentliggjort som 317-A (4.1996 side 227)

Marlhens (Frankrig) Dom afsagt den 24. maj 1995. Sagsnummer 22/1995/528/614, offentliggjort som 317-A (4.1996 side 227) 6.1.5.1. Borgerlige retssager Kammer bestående af 9 dommere KORT REFERAT AF AFGØRELSEN Klagen er indbragt af en fransk statsborger Isabelle Marlhens, som gennem en blodtransfusion under en operation i 1982 blev smittet

Ingen adgang

Zappia mod Italien - Dom afsagt den 26. september 1996. Sagsnummer 85/1995/591/677 (3.1998 side 122.1)

Zappia mod Italien Dom afsagt den 26. september 1996. Sagsnummer 85/1995/591/677 (3.1998 side 122.1) 6.1.5.1. Borgerlige retssager Kammer bestående af 9 dommere KORTFATTET REFERAT AF AFGØRELSEN (Dommen vedrører samme problem som Di Pede mod Italien, refereret umiddelbart ovenfor): Sagen startede i juli 1963, da klagerne den 27. juli

Ingen adgang

Zappia mod Italien - Dom afsagt den 26. september 1996. Sagsnummer 85/1995/591/677 (4.1998 side 144)

Zappia mod Italien Dom afsagt den 26. september 1996. Sagsnummer 85/1995/591/677 (4.1998 side 144) 6.1.5.1. Borgerlige retssager Kammer bestående af 9 dommere Kortfattet referat af afgørelsen (Dommen vedrører samme problem som Di Pede mod Italien, refereret umiddelbart ovenfor): Sagen startede i juli 1963, da klagerne den 27. juli lagde

Ingen adgang

Terranova (Italien) - Dom afsagt den 4. december 1995. Sagsnummer 28/1995/534/620, offentliggjort som A 337-B (2.1997 side 111)

Terranova (Italien) Dom afsagt den 4. december 1995. Sagsnummer 28/1995/534/620, offentliggjort som A 337-B (2.1997 side 111) 6.1.5.1. Borgerlige retssager Kammer bestående af 9 dommere En sagsbehandlingstid på 8 år og 1 måned i en civil sag opfyldte ikke kravet om en afgørelse »inden en rimelig frist« jf