Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 35 resultater for :

  • "6.1.5. Inden en rimelig frist" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Piccinini mod Italien - Afgørelse af 14. april 1999. Klagesag nr. 28936/95 (3-4.2000 side 128)

Piccinini mod Italien Afgørelse af 14. april 1999. Klagesag nr. 28936/95 (3-4.2000 side 128) 6.1.5. Inden en rimelig frist Kammer bestående af 7 dommere I afgørelsen fastslår Domstolen, at det er muligt at klage over sagsbehandlingstiden i en national retssag, der tidligere har været genstand for behandling af konventionsorganerne

Ingen adgang

Mitap og Müftüoglu (Tyrkiet) - Dom afsagt den 25. marts 1996. Sagsnummer 6/1995/595-596 (3.1997 side 169)

Mitap og Müftüoglu (Tyrkiet) Dom afsagt den 25. marts 1996. Sagsnummer 6/1995/595-596 (3.1997 side 169) 6.1.5. Inden en rimelig frist Kammer bestående af 9 dommere Menneskerettighedsdomstolen havde ikke kompetence til at behandle en sag vedrørende forhold indtruffet før Tyrkiets erklæring under artikel 46 blev afgivet, men i

Ingen adgang

Ausiello (Italien) - Dom afsagt den 21. maj 1996. Sagsnummer 92/1995/598/686 (5.1997 side 305)

Ausiello (Italien) Dom afsagt den 21. maj 1996. Sagsnummer 92/1995/598/686 (5.1997 side 305) 6.1.5. Inden en rimelig frist Kammer bestående af 9 dommere At en persons søgsmål var undergivet en domstolsbehandlingstid på lidt under seks år og to måneder, udgjorde en krænkelse af Menneskerettighedskonventionens artikel 6, stk. 1, når

Ingen adgang

Paccione (Italien) - Dom afsagt den 27. april 1995. Sagsnummer 49/1994/496/578, offentliggjort som A 315-A (4.1996 side 213)

Paccione (Italien) Dom afsagt den 27. april 1995. Sagsnummer 49/1994/496/578, offentliggjort som A 315-A (4.1996 side 213) 6.1.5. Inden en rimelig frist Kammer bestående af 9 dommere Sagsbehandlingstiden i en sag om pension ved den italienske Revisionsret var i strid med kravet i artikel 6, stk. 1, om retten til en rettergang inden

Ingen adgang

Nielsen mod Danmark - Dom af 2. juli 2009 Klagesag nr. 44034/07 (5.2009 side 337)

Nielsen mod Danmark Dom af 2. juli 2009 Klagesag nr. 44034/07 (5.2009 side 337) 6.1.5. Inden en rimelig frist Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Sagens klager var blandt de sagsøgte i en selskabstømmersag, hvis behandling ved Østre Landsret varede i alt 11 år og to måneder. Han gjorde for Menneskerettighedsdomstolen

Ingen adgang

Acquaviva (Frankrig) - Dom afsagt den 21. november 1995. Sagsnummer 45/1994/492/574, offentliggjort som A 333-A (1.1997 side 056)

Acquaviva (Frankrig) Dom afsagt den 21. november 1995. Sagsnummer 45/1994/492/574, offentliggjort som A 333-A (1.1997 side 056) 6.1.5. Inden en rimelig frist Kammer bestående af 9 dommere En 4 år og 4 måneder lang adhæssionssag fandtes ikke at stride imod kravet i Menneskerettighedskonventionens artikel 6, stk. 1, om »en rimelig

Ingen adgang

Beck mod Norge - Dom af 26. juni 2001. Klagesag nr. 26390/95 (6.2001 side 260)

Beck mod Norge Dom af 26. juni 2001. Klagesag nr. 26390/95 (6.2001 side 260) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.1.5. Inden en rimelig frist Kammer bestående af 7 dommere SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER Der var i 1987 indledt en straffesag mod klager for groft bedrageri. I november 1992 domfældte byretten ham og idømte ham

Ingen adgang

Holzinger mod Østrig (nr. 1) - Dom af 30. januar 2001. Klagesag nr. 23459/94 (5.2001 side 226)

Holzinger mod Østrig (nr. 1) Dom af 30. januar 2001. Klagesag nr. 23459/94 (5.2001 side 226) 6.1.5. Inden en rimelig frist 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen Kammer bestående af 7 dommere SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER Klageren anlagde et civilt søgsmål i maj 1988

Ingen adgang

Holzinger mod Østrig (nr. 2) - Dom af 30. januar 2001. Klagesag nr. 28898/95 (5.2001 side 227)

Holzinger mod Østrig (nr. 2) Dom af 30. januar 2001. Klagesag nr. 28898/95 (5.2001 side 227) 6.1.5. Inden en rimelig frist 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen Kammer bestående af 7 dommere SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER Klageren anlagde et civilt søgsmål i juli 1987

Ingen adgang

Jensen mod Danmark - Afgørelse af 20. september 2001. Klagesag nr. 48470/99 (1.2002 side 042)

Jensen mod Danmark Afgørelse af 20. september 2001. Klagesag nr. 48470/99 (1.2002 side 042) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.1.5. Inden en rimelig frist Kammer bestående af 7 dommere SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER I oktober 1994 tilstod klager, der drev et advokatfirma, over for politiet, at han havde begået underslæb ved