Søgeresultater

Viser 1 - 4 af 4 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "6.1.4.6. Lige vilkår for anklagemyndigheden og den sigtede samt dennes forsvarer" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Bulut (Østrig) Dom afsagt den 22. februar 1996. Sagsnummer 59/1994/506/588 (3.1997 side 165) 6.1.4.6. Lige vilkår for anklagemyndigheden og den sigtede samt dennes forsvarer 6.1.6 Uafhængig og upartisk domstol Kammer bestående af 9 dommere Menneskerettighedskonventionens artikel 6, stk. 1, fandt ikke anvendelse på det forhold

Ingen adgang

til mundtlig behandling 6.1.4.2 Ret til bistand fra en advokat 6.1.4.3 Ret til at afhøre eller lade afhøre vidner 6.1.4.4 Adgang til sagens dokumenter 6.1.4.5 Offentlig rettergang og offentlig domsafsigelse Mraović mod Kroatien (2.2021 side 82) 6.1.4.6 Lige vilkår for anklagemyndigheden og den sigtede samt dennes forsvarer 6.1.5 Inden

Ingen adgang

. Lige vilkår for anklagemyndigheden og den sigtede samt dennes forsvarer 6.1.6. Uafhængig og upartisk domstol 6.3.2. Tilstrækkelig tid og lejlighed til at forberede sit forsvar Storkammer bestående af 17 dommere Menneskerettighedsafgørelser Klager var stifter og leder af en paramilitær gruppe (PKK), der over en længere årrække havde

Ingen adgang

. Lige vilkår for anklagemyndigheden og den sigtede samt dennes forsvarer Kammer bestående af 7 dommere Menneskerettighedsafgørelser Klageren blev tiltalt for tre tilfælde af vold, som muligvis havde givet de forurettede varigt mén. Artikel 400 i den belgiske straffelov hjemlede en særlig strafferamme for vold, som havde medført varigt mén. For at