Søgeresultater

Viser 1 - 5 af 5 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "6.1.4.5. Offentlig rettergang og offentlig domsafsigelse" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Werner mod Østrig Dom afsagt den 24. november 1997. Sagsnummer 138/1996/757/956 (2.1999 side 042) 6.1.4. Kravene til en retfærdig offentlig rettergang 6.1.4.5. Offentlig rettergang og offentlig domsafsigelse Kammer bestående af 9 dommere Dommen vedrørte til dels samme spørgsmål som den ovenfor refererede Szücs mod Østrig. Dommen

Ingen adgang

Mraovic mod Kroatien Dom af 14. maj 2020 Klagesag nr. 30373/13 (2. 2020 side 115) 6.1.4.5. Offentlig rettergang og offentlig domsafsigelse Kammer bestående af 7 dommere Dommen er ikke endelig Klager var dømt for voldtægt i en straffesag, der blev afgjort for lukkede døre af hensyn til offerets privatliv. Klager anførte, at offeret havde givet

Ingen adgang

Riepan mod Østrig Dom af 15. juni 2000. Klagesag nr. 35115/97 (4.2001 side 182) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.1.4.5. Offentlig rettergang og offentlig domsafsigelse Kammer bestående af 7 dommere SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER Klageren afsoner en fængselsdom for mord og tyveri. Efter at han havde fremsat grove trusler mod

Ingen adgang

til mundtlig behandling 6.1.4.2 Ret til bistand fra en advokat 6.1.4.3 Ret til at afhøre eller lade afhøre vidner 6.1.4.4 Adgang til sagens dokumenter 6.1.4.5 Offentlig rettergang og offentlig domsafsigelse Mraović mod Kroatien (2.2021 side 82) 6.1.4.6 Lige vilkår for anklagemyndigheden og den sigtede samt dennes forsvarer 6.1.5 Inden

Ingen adgang

Diennet (Frankrig) Dom afsagt den 26. september 1995. Sagsnummer 25/1994/472/553, offentliggjort som A 325-A (5.1996 side 286) 6.1.4.5. Offentlig rettergang og offentlig domsafsigelse 6.1.6.2. Upartisk domstol Kammer bestående af 9 dommere Det udgjorde en krænkelse af Menneskerettighedskonventionens artikel 6, stk. 1, at en