Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 13 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "6.1.4.3. Ret til at afhøre eller lade afhøre vidner" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Constantinides mod Grækenland Dom af 6. oktober 2016 Klagesag nr. 76438/12 (5/6.2016 side 43) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.1.4.3. Ret til at afhøre eller lade afhøre vidner Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager og C.G. blev dømt for dokumentfalsk i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom. Et af

Ingen adgang

Blokhin mod Rusland Dom af 23. marts 2016 Klagesag nr. 47152/06 (3/4.2016 side 48) 3.0.7. Medicinsk behandling 5.1.6. Tilbageholdelse af en mindreårig ifølge en lovlig afgørelse 6.1.4.2. Ret til bistand fra en advokat 6.1.4.3. Ret til at afhøre eller lade afhøre vidner Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig

Ingen adgang

M mod Nederlandene Dom af 25. juli 2017 Klagesag nr. 2156/10 (4.2017 side 57) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.3.2. Tilstrækkelig tid og lejlighed til at forberede sit forsvar 6.1.4.3. Ret til at afhøre eller lade afhøre vidner Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klager var tidligere ansat i den hollandske

Ingen adgang

Jussi Uoti mod Finland og Kari Uoti mod Finland Dom af 23. oktober 2007 Klagesag nr. 20388/02 og 21422/02 (1.2008 side 70) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.1.4.3. Ret til at afhøre eller lade afhøre vidner 6.2. Krav om formodning for uskyld Kammer bestående af 7 dommere Dommene er endelige Sagernes klagere er to brødre, som

Ingen adgang

Kaste m.fl. mod Norge Dom af 9. november 2006 Klagesag nr. 18885/04 og 21166/04 (2.2007 side 123) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.1.4.3. Ret til at afhøre eller lade afhøre vidner 6.3.4. Adgang til at afhøre eller lade afhøre vidner Kammer bestående af 7 dommere Klagerne var tiltalt for narkotikakriminalitet. Deres

Ingen adgang

Ankerl mod Schweiz Dom afsagt den 23. oktober 1996. Sagsnummer 61/1995/563/649 (3.1998 side 125) 6.1.4.3. Ret til at afhøre eller lade afhøre vidner Kammer bestående af 9 dommere Det udgjorde ikke en krænkelse af princippet i Menneskerettighedskonventionens artikel 6, stk. 1, om lige muligheder for partene i en ligelig retssag

Ingen adgang

Balsytė-Lideikienė mod Litauen Dom af 4. november 2008 Klagesag nr. 72596/01 (2.2009 side 144) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.1.4.3. Ret til at afhøre eller lade afhøre vidner 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.7. Nødvendigt i et samfund for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder Kammer

Ingen adgang

Visser mod Holland Dom af 14 februar 2002. Klagesag nr. 26668/95 (3.2002 side 144) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.1.4.3. Ret til at afhøre eller lade afhøre vidner Kammer bestående af 7 dommere Det udgjorde en krænkelse af Menneskerettighedskonventionens artikel 6, stk. 1, sammenholdt med stk. 3, litra d, at klageren

Ingen adgang

Al-Khawaja m.fl. mod Storbritannien Dom af 20. januar 2009 Klagesag nr. 26766/05 og 22228/06 (2.2009 side 147) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.1.4.3. Ret til at afhøre eller lade afhøre vidner Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Al-Khawaja blev i 2004 tiltalt for at have forulempet to af sine

Ingen adgang

Ankerl mod Schweiz Dom afsagt den 23. oktober 1996. Sagsnummer 61/1995/563/649 (4.1998 side 147) 6.1.4.3. Ret til at afhøre eller lade afhøre vidner Kammer bestående af 9 dommere Det udgjorde ikke en krænkelse af princippet i Menneskerettighedskonventionens artikel 6, stk. 1, om lige muligheder for partene i en ligelig retssag