Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 14 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "6.1.4.2. Ret til bistand fra en advokat" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Beuze mod Belgien Dom af 9. november 2018 Klagesag nr. 71409/10 (4. 2018 side 25) 6.1.4.2. Ret til bistand fra en advokat Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager havde ikke ret til bistand fra en advokat under politiets indledende afhøringer og undersøgel-sesdommerens indledende undersøgelser. Menneskerettighedsdomstolen

Ingen adgang

Simeonovi mod Bulgarien Dom af 12. maj 2017 Klagesag nr. 21980/04 (3.2017 side 37) 3.0.5. Forhold under afsoning 6.1.4.2. Ret til bistand fra en advokat Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Sagen omhandler manglende juridisk bistand i de første tre dage af klagers frihedsberøvelse samt forholdene under afsoningen

Ingen adgang

Ibrahim m.fl. mod Storbritannien Dom af 13. september 2016 Klagesag nr. 50541/08, 50571/08, 50573/08 og 40351/09 (5/6.2016 side 46) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.1.4.2. Ret til bistand fra en advokat Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Den 21. juli 2005 gennemførtes et mislykket bombeangreb i Londons

Ingen adgang

Blokhin mod Rusland Dom af 23. marts 2016 Klagesag nr. 47152/06 (3/4.2016 side 48) 3.0.7. Medicinsk behandling 5.1.6. Tilbageholdelse af en mindreårig ifølge en lovlig afgørelse 6.1.4.2. Ret til bistand fra en advokat 6.1.4.3. Ret til at afhøre eller lade afhøre vidner Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig

Ingen adgang

Correia de Matos mod Portugal Dom af 4. april 2018 Klagesag nr. 56402/12 (2.2018 side 55) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.1.4.2. Ret til bistand fra en advokat Storkammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klager var en uddannet advokat, der for tiden ikke havde bestalling, og som blev tiltalt for at fornærme en dommer. Under

Ingen adgang

John Murray (Storbritannien) Dom afsagt den 8. februar 1996. Sagsnummer 41/1994/488/570 (2.1997 side 113.2) 6.1.4.2. Ret til bistand fra en advokat Storkammer bestående af 19 dommere Domfældelse af et nordirsk IRA-medlem blev ikke anset som værende i strid med Menneskerettighedskonventionens artikel 6, stk. 1 og 2, selv om det ved

Ingen adgang

Averill mod Storbritannien Dom afsagt den 6. juni 2000. Klagesag nr. 36408/97 (3.2001 side 128) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.1.4.2 Ret til bistand fra en advokat Kammer bestående 7 dommere Klager, der var sigtet for drab, nægtede at udtale sig under politiets afhøringer. Det gjorde han efter at være blevet foreholdt

Ingen adgang

Gnahore mod Frankrig Dom afsagt den 19. september 2000. Klagesag nr. 40031/98 (3.2001 side 133) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.1.4.2. Ret til bistand fra en advokat 8.2.1. Ret til respekt for familieliv 8.2.1. Indgreb foretaget af en offentlig myndighed 8.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund for

Ingen adgang

Lala (Holland) Dom afsagt den 22. september 1994. Sagsnummer 25/1993/420/499, offentliggjort som A 297-A (4.1995 side 181) 6.1.4.2. Ret til bistand fra en advokat 6.3.3. Adgang til at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer Kammer bestående af 9 dommere Det udgjorde en krænkelse af artikel 6, stk. 3, litra c at

Ingen adgang

Pelladoah (Holland) Dom afsagt den 22. september 1994. Sagsnummer 27/1993/422/501, offentliggjort som A-297-B (4.1995 side 182) 6.1.4.2. Ret til bistand fra en advokat 6.3.3. Adgang til at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer Kammer Uagtet en tiltalt, der er behørigt tilsagt, udebliver fra sin rettergang