Søgeresultater

Viser 1 - 7 af 7 resultater for :

  • "6.1.4.1. Retten til at afgive forklaring samt møde personligt for retten (mundtlig behandling)" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Fredin nr. 2 (Sverige) Dom afsagt den 23. februar 1994. Sagsnummer 20/1993/415/415/1994, offentliggjort som A 283‑A (1.1994 side 041) 6.1.4.1. Retten til at afgive forklaring samt møde personligt for retten (mundtlig behandling) Kammer bestående af 9 dommere Det udgjorde en krænkelse af artikel 6, stk. 1, i Konventionen, at

Ingen adgang

Botten (Norge) Dom afsagt den 19. februar 1996. Sagsnummer 50/1994/497/579 (2.1997 side 117) 6.1.4.1. Retten til at afgive forklaring samt møde personligt for retten (mundtlig behandling) Kammer bestående af 9 dommere Den norske Højesterets domfældelse af klager, uden at klager havde haft adgang til at afgive personlig forklaring for

Ingen adgang

Fischer (Østrig) Dom afsagt den 26. april 1995. Sag nr. 52/1993/447/526, offentliggjort som A 312 (3.1996 side 160) 6.1.3. Krav på en rettergang 6.1.4.1. Retten til at afgive forklaring samt møde personligt for retten (mundtlig behandling) Kammer bestående af 9 dommere Østrigs Forfatningsdomstol var ikke en domstol i artikel 6

Ingen adgang

Hoppe mod Tyskland Dom af 5. december 2002. Klagesag nr. 28422/95 (2.2003 side 090) 6.1.4. Kravene til en retfærdig offentlig rettergang 6.1.4.1. Retten til at afgive forklaring samt møde personligt for retten (mundtlig behandling) 8.1.2. Ret til respekt for familieliv Kammer bestående af 7 dommere Det udgjorde hverken

Ingen adgang

Marcello Viola mod Italien Dom af 5. oktober 2006 Klagesag nr. 45106/04 (2.2007 side 110) 6.1. Ret til en retfærdig rettergang 6.1.4.1. Retten til at afgive forklaring samt møde personligt for retten (mundtlig behandling) 6.3. Enhver, der anklages for en lovovertrædelse, skal mindst have følgende rettigheder Kammer

Ingen adgang

Jussila mod Finland Dom af 23. november 2006 Klagesag nr. 73053/01 (2.2007 side 132) 6.1. Ret til en retfærdig rettergang 6.1.2. Anklage for en forbrydelse 6.1.4.1. Retten til at afgive forklaring samt møde personligt for retten (mundtlig behandling) Storkammer bestående af 17 dommere Klageren blev pålagt tillægsskat på

Ingen adgang

Cottin mod Belgien Dom af 2. juni 2005 Klagesag nr. 48386/99 (5.2005 side 315) 6.1.4. Kravene til en retfærdig offentlig rettergang 6.1.4.1. Retten til at afgive forklaring samt møde personligt for retten (mundtlig behandling 6.1.4.3. Ret til at afhøre eller lade afhøre vidner 6.1.4.4. Adgang til sagens dokumenter 6