Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 27 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "6.1.4. Kravene til en retfærdig offentlig rettergang" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Stanford (UK) Dom afsagt den 23. februar 1994. Sagsnummer 50/1992/395/473, offentliggjort som A 282‑A (1.1994 side 038) 6.1.4. Kravene til en retfærdig offentlig rettergang Kammer bestående af 9 dommere Artikel 6 indeholder et krav om, at den tiltalte har mulighed for at deltage aktivt i en straffesag. Denne ret består ikke alene i

Ingen adgang

Szücs mod Østrig Dom afsagt den 24. november 1997. Sagsnummer 135/1996/754/953 (2.1999 side 041) 6.1.4. Kravene til en retfærdig offentlig rettergang 6.1.4.5. Offentlig domsafsigelse Kammer bestående af 9 dommere Det udgjorde en krænkelse af retten til en retfærdig offentlig rettergang i artikel 6, stk. 1, at dommen i klagerens

Ingen adgang

Werner mod Østrig Dom afsagt den 24. november 1997. Sagsnummer 138/1996/757/956 (2.1999 side 042) 6.1.4. Kravene til en retfærdig offentlig rettergang 6.1.4.5. Offentlig rettergang og offentlig domsafsigelse Kammer bestående af 9 dommere Dommen vedrørte til dels samme spørgsmål som den ovenfor refererede Szücs mod Østrig. Dommen

Ingen adgang

Van de Hurk (Holland) Dom afsagt den 18. april 1994. Sagsnummer 9/1993/404/482, offentliggjort som A 288 (1.1995 side 043) 6.1.4. Kravene til en retfærdig offentlig rettergang 6.1.6 Uafhængig og upartisk domstol Kammer bestående af 9 dommere Det udgjorde en krænkelse af kravet i artikel 6, stk. 1, på at få en sag vedrørende

Ingen adgang

Ruiz Torija (Spanien) Dom afsagt den 9. december 1994. Sagsnummer 39/1993/434/513, offentliggjort som A 303-A (1.1996 side 053) 6.1.4. Kravene til en retfærdig offentlig rettergang Kammer bestående af 9 dommere En appeldoms manglende udtrykkelige stillingtagen til et klart og præcist anbringende, der var fremført ved domstolen i

Ingen adgang

Hiro Balani (Spanien) Dom afsagt den 9. december 1994. Sagsnummer 46/1993/441/520, offentliggjort som A 303-B (1.1996 side 055) 6.1.4. Kravene til en retfærdig offentlig rettergang Kammer bestående af 9 dommere Afgørelsen refereres alene kortfattet, da den vedrører samme problemstilling som den netop referede afgørelse A 303-A Ruiz

Ingen adgang

Ferrantelli og Santangelo mod Italien Dom afsagt den 7. august 1996. Sagsnummer 48/1995/554/640 (2.1998 side 073) 6.1.4. Kravene til en retfærdig offentlig rettergang 6.1.5. Inden en rimelig frist Kammer bestående af 9 dommere At en straffesag havde varet i 16 år og 2 uger, måtte anses for en krænkelse af kravet om »en

Ingen adgang

De Moor (Belgien) Dom afsagt den 23. juni 1994. Sagsnummer 18/1993/413/492, offentliggjort som A‑292‑A (2.1995 side 086) 6.1.4. Kravene til en retfærdig offentlig rettergang 6.1.5.1. Borgerlige retssager Kammer bestående af 9 dommere Domstolen fandt, at der ved afslag på en ansøgning om optagelse på listen over advokatelever

Ingen adgang

Hoppe mod Tyskland Dom af 5. december 2002. Klagesag nr. 28422/95 (2.2003 side 090) 6.1.4. Kravene til en retfærdig offentlig rettergang 6.1.4.1. Retten til at afgive forklaring samt møde personligt for retten (mundtlig behandling) 8.1.2. Ret til respekt for familieliv Kammer bestående af 7 dommere Det udgjorde hverken

Ingen adgang

Schouten og Meldrum (Holland) Dom afsagt den 9. december 1994. Sagsnummer 48/1993/443/522 og 49/1993/ 444/523, offentliggjort som A 304 (2.1996 side 098) 6.1.4. Kravene til en retfærdig offentlig rettergang 6.1.5.1. Borgerlige retssager Kammer bestående af 9 dommere Ifølge Menneskerettighedskonventionens artikel 6, stk. 1, skal