Søgeresultater

Viser 1 - 1 af 1 resultater for :

  • "6.1.3. Krav på en rettergang – Ret til forudgåend domstolsprøvelse af videregivelse af oplysninger mellem myndigheder" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Anne-Marie Andersson mod Sverige Dom afsagt den 27. august 1997. Sagsnummer 72/1996/691/883 (1.1999 side 048) 6.1.3. Krav en rettergangRet til forudgåend domstolsprøvelse af videregivelse af oplysninger mellem myndigheder 13.0.1. Adgang til effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen Kammer