Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 36 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "6.1.3. Krav på en rettergang" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

M.S. mod Sverige Dom afsagt den 27. august 1997. Sagsnummer 74/1996/693/885 (2.1999 side 033) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv – Videregivelse af helbredsoplysninger fra hospital til Arbejdsskadestyrelse uden samtykke 6.1.3. Krav en rettergang – Ret til forudgående domstolsprøvelse af videregivelse af oplysninger mellem

Ingen adgang

The Holy Monasteries (Grækenland) Dom afsagt den 9. december 1994. Sagsnummer 10/1993/405/483-484, offentliggjort som A 301-B (1.1996 side 046) 6.1.3. Krav en rettergang I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Kammer på 9 dommere Det udgjorde en krænkelse af artikel 1 i 1. Tillægsprotokol om beskyttelse af ejendomsretten

Ingen adgang

Anne-Marie Andersson mod Sverige Dom afsagt den 27. august 1997. Sagsnummer 72/1996/691/883 (1.1999 side 048) 6.1.3. Krav en rettergang – Ret til forudgåend domstolsprøvelse af videregivelse af oplysninger mellem myndigheder 13.0.1. Adgang til effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen Kammer

Ingen adgang

British-American Tobacco (Holland) Dom afsagt den 20. november 1995. Sagsnummer 46/1994/493/575, offentliggjort som A 331 (1.1997 side 049) 6.1.3. Krav en rettergang Kammer bestående af 9 dommere Menneskerettighedsdomstolen fandt det ikke nødvendigt at tage stilling til, om det hollandske Patentdirektorat levede op til kravene til

Ingen adgang

Al-Adsani mod Storbritannien Dom af 21. november 2001. Klagesag nr. 35763/97 (1.2002 side 051) 3.0.1. Tortur 6.1.1. Borgerlige rettigheder og forpligtelser 6.1.3. Krav en rettergang Storkammer bestående af 17 dommere SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER Klager, som var både britisk og kuwaitisk statsborger, gjorde tjeneste

Ingen adgang

Keegan (Irland) Dom afsagt den 26. maj 1994. Sagsnummer 16/1993/411/490, offentliggjort som A 290 (1.1995 side 051) 6.1.3. Krav en rettergang 8.1.2. Ret til respekt for familieliv Kammer bestående af 9 dommere. Domstolen udtalte, at begrebet »familie« i artikel 8 også kan omfatte ikke‑ægteskabelige samlivsforhold, og at

Ingen adgang

Athanasoglou og andre mod Schweiz Dom afsagt den 6. april 2000. Klagesag nr. 27644/95 (1.2001 side 052) 6.0.1. Rettigheder, der ikke er dækket af artikel 6 6.1.3. Krav en rettergang Storkammer bestående 17 dommere I forbindelse med behandlingen af en ansøgning fra et privat selskab, der drev et atomkraftværk om forlængelse

Ingen adgang

Ganci mod Italien Dom af 30. oktober 2003. Klagesag nr.41576/98 (1.2004 side 052) 6.1.3. Krav en rettergang Kammer bestående af 7 dommere Mens klageren var frihedsberøvet, traf justitsministeren nogle afgørelser, hvorved klageren blev underlagt forskellige indskrænkninger i sine rettigheder i fængslet. De enkelte afgørelser var

Ingen adgang

Fogarty mod Storbritannien Dom af 21. november 2001. Klagesag nr. 37112/97 (1.2002 side 053) 6.1.1 Borgerlige rettigheder og forpligtelser 6.1.3 Krav en rettergang Storkammer bestående af 17 dommere SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER Klager, der er irsk statsborger, blev afskediget fra sin stilling som administrativ assistent

Ingen adgang

McElhinney mod Irland Dom af 21. november 2001. Klagesag nummer 31253/96 (1.2002 side 054) 6.1.1 Borgerlige rettigheder og forpligtelser 6.1.3 Krav en rettergang Storkammer bestående af 17 dommere SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER Klager, en irsk polititjenestemand, kørte uden for tjeneste ved et uheld ind i en afskærmning