Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 37 resultater for :

  • "6.1.3. Krav på en rettergang" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Ganci mod Italien - Dom af 30. oktober 2003. Klagesag nr.41576/98 (1.2004 side 052)

Ganci mod Italien Dom af 30. oktober 2003. Klagesag nr.41576/98 (1.2004 side 052) 6.1.3. Krav en rettergang Kammer bestående af 7 dommere Mens klageren var frihedsberøvet, traf justitsministeren nogle afgørelser, hvorved klageren blev underlagt forskellige indskrænkninger i sine rettigheder i fængslet. De enkelte afgørelser var

Ingen adgang

Levages Prestations Services mod Frankrig - Dom afsagt den 23. oktober 1996. Sagsnummer 51/1995/557/643 (3.1998 side 114)

Levages Prestations Services mod Frankrig Dom afsagt den 23. oktober 1996. Sagsnummer 51/1995/557/643 (3.1998 side 114) 6.1.3. Krav en rettergang Kammer bestående af 9 dommere Det udgjorde ikke en krænkelse af retten til at få en domstolsafgørelse (jf. Menneskerettighedskonventionens artikel 6, stk. 1), at den franske

Ingen adgang

Bellet (Frankrig) - Dom afsagt den 4. december 1995. Sagsnummer 21/1995/527/613, offentligjort som A 333-B (2.1997 side 096)

Bellet (Frankrig) Dom afsagt den 4. december 1995. Sagsnummer 21/1995/527/613, offentligjort som A 333-B (2.1997 side 096) 6.1.3. Krav en rettergang Kammer bestående af 9 dommere Den parisiske Appelrets afvisning af klagers erstatningssøgsmål for gennem blodtransfusion at være blevet smittet med HIV var begrundet i det forhold, at

Ingen adgang

Terra Woningen mod Holland - Dom afsagt den 17. december 1996. Sagsnummer 49/1995/555/641 (5.1998 side 183)

Terra Woningen mod Holland Dom afsagt den 17. december 1996. Sagsnummer 49/1995/555/641 (5.1998 side 183) 6.1.3. Krav en rettergang Kammer bestående af 9 dommere Det udgjorde en krænkelse af retten til en domstolsafgørelse i henhold til artikel 6, stk. 1, at distriktsretten ved afgørelsen af størrelsen af en husleje havde undladt

Ingen adgang

British-American Tobacco (Holland) - Dom afsagt den 20. november 1995. Sagsnummer 46/1994/493/575, offentliggjort som A 331 (1.1997 side 049)

British-American Tobacco (Holland) Dom afsagt den 20. november 1995. Sagsnummer 46/1994/493/575, offentliggjort som A 331 (1.1997 side 049) 6.1.3. Krav en rettergang Kammer bestående af 9 dommere Menneskerettighedsdomstolen fandt det ikke nødvendigt at tage stilling til, om det hollandske Patentdirektorat levede op til kravene til

Ingen adgang

Beer og Regan mod Tyskland - Dom afsagt den 18. februar 1999. Sagsnummer 28934/95 (6.1999 side 257)

Beer og Regan mod Tyskland Dom afsagt den 18. februar 1999. Sagsnummer 28934/95 (6.1999 side 257) 6.1.3. Krav en rettergang Storkammer bestående af 17 dommere En tysk domstol havde afvist en retssag anlagt af klagerne mod en international organisation med den begrundelse, at organisationen nød immunitet fra jurisdiktion. Under

Ingen adgang

Athanasoglou og andre mod Schweiz - Dom afsagt den 6. april 2000. Klagesag nr. 27644/95 (2.2001 side 080)

Athanasoglou og andre mod Schweiz Dom afsagt den 6. april 2000. Klagesag nr. 27644/95 (2.2001 side 080) 6.0.1. Rettigheder, der ikke er dækket af artikel 6 6.1.3. Krav en rettergang Storkammer bestående 17 dommere I forbindelse med behandlingen af en ansøgning fra et privat selskab, der drev et atomkraftværk om forlængelse

Ingen adgang

Athanasoglou og andre mod Schweiz - Dom afsagt den 6. april 2000. Klagesag nr. 27644/95 (1.2001 side 052)

Athanasoglou og andre mod Schweiz Dom afsagt den 6. april 2000. Klagesag nr. 27644/95 (1.2001 side 052) 6.0.1. Rettigheder, der ikke er dækket af artikel 6 6.1.3. Krav en rettergang Storkammer bestående 17 dommere I forbindelse med behandlingen af en ansøgning fra et privat selskab, der drev et atomkraftværk om forlængelse

Ingen adgang

Tsalkitzis mod Grækenland - Dom af 16. november 2006 Klagesag nr. 11801/04 (2.2007 side 130)

Tsalkitzis mod Grækenland Dom af 16. november 2006 Klagesag nr. 11801/04 (2.2007 side 130) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.1.3. Krav en rettergang Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klageren indgav en politianmeldelse mod C, som han beskyldte for at have begået afpresning, embedsmisbrug og bestikkelse som

Ingen adgang

Ullen De Schooten og Rezabek mod Belgien - Dom af 20. september 2011 Klagesag nr. 57813/00 (6.2011 side 408)

Ullen De Schooten og Rezabek mod Belgien Dom af 20. september 2011 Klagesag nr. 57813/00 (6.2011 side 408) 6.1. Ret til en retfærdig rettergang 6.1.3. Krav en rettergang Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig En belgisk appeldomstol afviste at forelægge et præjudicielt spørgsmål om fortolkning af EU-retten for EU