Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 12 resultater for :

  • "6.1.2. Anklage for en forbrydelse" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Ravnsborg (Sverige) - Dom afsagt den 23. marts 1994. Sagsnummer 5/1993/400/478, offentliggjort som A 283‑B (1.1994 side 042)

Ravnsborg (Sverige) Dom afsagt den 23. marts 1994. Sagsnummer 5/1993/400/478, offentliggjort som A 283‑B (1.1994 side 042) 6.1.2. Anklage for en forbrydelse Kammer bestående af 9 dommere Artikel 6 i Konventionen finder ikke anvendelse ved idømmelse af bøder for fornærmende adfærd over for retten. Det udgjorde derfor ikke nogen

Ingen adgang

Lhermitte mod Belgien - Dom af 29. november 2016 - Klagesag nr. 34238/09 (1.2017 side 55)

Lhermitte mod Belgien Dom af 29. november 2016 Klagesag nr. 34238/09 (1.2017 side 55) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.1.2. Anklage for en forbrydelse Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager var i en nævningesag blevet dømt for forsætligt at have dræbt sine fem børn. Klager gjorde gældende, at hun ikke havde haft

Ingen adgang

Marttinen mod Finland - Dom af 21. april 2009 Klagesag nr. 19235/03 (4.2009 side 271)

Marttinen mod Finland Dom af 21. april 2009 Klagesag nr. 19235/03 (4.2009 side 271) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.1.2. Anklage for en forbrydelse Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig I forbindelse med en fogedsag blev klager pålagt at fremkomme med oplysninger om sine formueforhold, idet han i modsat fald

Ingen adgang

Ezeh og Connors mod Storbritannien - Dom af 9. oktober 2003. Klagesag nr. 39665/98 og 40086/98 (6.2003 side 311)

Ezeh og Connors mod Storbritannien Dom af 9. oktober 2003. Klagesag nr. 39665/98 og 40086/98 (6.2003 side 311) 6.1.2. Anklage for en forbrydelse 6.3.3. Adgang til at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer Storkammer bestående af 17 dommere Klagerne, der afsonede fængselsstraffe, blev anklaget for

Ingen adgang

Putz (Østrig) - Dom afsagt den 22. februar 1996. Sagsnummer 57/1994/504/586 (3.1997 side 163)

Putz (Østrig) Dom afsagt den 22. februar 1996. Sagsnummer 57/1994/504/586 (3.1997 side 163) 6.1.2. Anklage for en forbrydelse 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen Kammer bestående af 9 dommere Menneskerettighedskonventionens artikel 6 fandt ikke anvendelse ved

Ingen adgang

Bendenoun (Frankrig) - Dom afsagt den 24. februar 1994. Sagsnummer 3/1993/398/476, offentliggjort som A 284 (1.1994 side 045)

Bendenoun (Frankrig) Dom afsagt den 24. februar 1994. Sagsnummer 3/1993/398/476, offentliggjort som A 284 (1.1994 side 045) 6.1.2. Anklage for en forbrydelse 6.1.4.4. Adgang til sagens dokumenter Kammer bestående af 9 dommere Artikel 6 fandt anvendelse på de administrative domstoles behandling af en klage over skattebøder pålagt

Ingen adgang

Schmautzer (A 328-A), Umlauft (A 328-B), Grandinger (A 328-C), Pramstaller (A 329-A), Palaoro (A 329-B), Pfarrmeier (A 329-C) (alle mod Østrig) - Domme afsagt den 23. oktober 1995. Sagsnumre 31-37/1994/478-484/560-566, offentliggjort som A 328-A til A 329-C (6.1996 side 336)

Schmautzer (A 328-A), Umlauft (A 328-B), Grandinger (A 328-C), Pramstaller (A 329-A), Palaoro (A 329-B), Pfarrmeier (A 329-C) (alle mod Østrig) Domme afsagt den 23. oktober 1995. Sagsnumre 31-37/1994/478-484/560-566, offentliggjort som A 328-A til A 329-C (6.1996 side 336) 6.1.2. Anklage for en forbrydelse 6.1.6 Uafhængig og

Ingen adgang

Jussila mod Finland - Dom af 23. november 2006 Klagesag nr. 73053/01 (2.2007 side 132)

Jussila mod Finland Dom af 23. november 2006 Klagesag nr. 73053/01 (2.2007 side 132) 6.1. Ret til en retfærdig rettergang 6.1.2. Anklage for en forbrydelse 6.1.4.1. Retten til at afgive forklaring samt møde personligt for retten (mundtlig behandling) Storkammer bestående af 17 dommere Klageren blev pålagt tillægsskat på

Ingen adgang

Miailhe mod Frankrig No. 2 - Dom afsagt den 26. september 1996. Sagsnummer 47/1995/553/639 (3.1998 side 117)

Miailhe mod Frankrig No. 2 Dom afsagt den 26. september 1996. Sagsnummer 47/1995/553/639 (3.1998 side 117) 6.1.2. Anklage for en forbrydelse 6.1.4. Kravene til en retfærdig offentlig rettergang 6.1.4.4. Adgang til sagens dokumenter Kammer bestående af 9 dommere Undladelse af at fremlægge visse beslaglagte private breve

Ingen adgang

Gestur Jónsson og Ragnar Halldór Hall mod Island - Dom af 22. december 2020 - Klagesag nr. 68273/14 og 68271/14 (1.2021 side 38)