Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 20 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "6.1.1. Borgerlige rettigheder og forpligtelser" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Al-Adsani mod Storbritannien Dom af 21. november 2001. Klagesag nr. 35763/97 (1.2002 side 051) 3.0.1. Tortur 6.1.1. Borgerlige rettigheder og forpligtelser 6.1.3. Krav på en rettergang Storkammer bestående af 17 dommere SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER Klager, som var både britisk og kuwaitisk statsborger, gjorde tjeneste

Ingen adgang

Fogarty mod Storbritannien Dom af 21. november 2001. Klagesag nr. 37112/97 (1.2002 side 053) 6.1.1 Borgerlige rettigheder og forpligtelser 6.1.3 Krav på en rettergang Storkammer bestående af 17 dommere SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER Klager, der er irsk statsborger, blev afskediget fra sin stilling som administrativ assistent

Ingen adgang

McElhinney mod Irland Dom af 21. november 2001. Klagesag nummer 31253/96 (1.2002 side 054) 6.1.1 Borgerlige rettigheder og forpligtelser 6.1.3 Krav på en rettergang Storkammer bestående af 17 dommere SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER Klager, en irsk polititjenestemand, kørte uden for tjeneste ved et uheld ind i en afskærmning

Ingen adgang

Micallef mod Malta Dom af 15. oktober 2009 Klagesag nr. 17056/06 (1.2010 side 74) 6.1.1. Borgerlige rettigheder og forpligtelser 6.1.2.2. Upartisk domstol Kammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig En fogedret nedlagde på begæring af F et midlertidigt forbud mod, at M lod sit vasketøj hænge til tørre over gården til F’s lejlighed. M

Ingen adgang

Roche mod Storbritannien Dom af 19. oktober 2005 Klagesag nr. 32555/96 (2.2006 side 96) 6.1.1. Borgerlige rettigheder og forpligtelser 6.1.3. Krav på en rettergang 8.1.1. Ret til respekt for privatliv Storkammer bestående af 17 dommere Menneskerettighedsafgørelser Som soldat i den britiske hær deltog klageren i en række

Ingen adgang

Bochan mod Ukraine Dom af 5. februar 2015 Klagesag nr. 22251/08 (2.2015 side 111) 6.1. Retten til retfærdig rettergang 6.1.1. Borgerlige rettigheder og forpligtelser Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager fik i 2007 Menneskerettighedsdomstolens ord for, at der var sket en krænkelse af artikel 6 i forbindelse med

Ingen adgang

Pellegrin mod Frankrig Dom afsagt den 8. december 1999. Klagesag nr. 28541/95 (3-4.2000 side 146) 6.1.1. Borgerlige rettigheder og forpligtelser Storkammer bestående af 17 dommere Domstolen gør op med tidligere praksis med hensyn til, hvornår tvister, der udspringer af offentlige ansættelsesforhold, er omfattet af anvendelsesområdet

Ingen adgang

Lobo Machado (Portugal) Dom afsagt den 20. februar 1996. Sagsnummer 21/1994/468/549 (3.1997 side 155) 6.1.1. Borgerlige rettigheder og forpligtelser 6.1.4.4. Adgang til sagens dokumenter Storkammer bestående af 19 dommere At sagsøger ikke havde indsigt i eller mulighed for at knytte bemærkninger til Generaladvokatens indstilling

Ingen adgang

Vermeulen (Belgien) Dom afsagt den 20. februar 1996. Sagsnummer 58/1994/505/587 (3.1997 side 157.1) 6.1.1. Borgerlige rettigheder og forpligtelser 6.1.4.4. Adgang til sagens dokumenter Storkammer bestående af 19 dommere Afgørelsen refereres alene i oversigtsform, da den vedrører samme problemstilling som den netop referede dom

Ingen adgang

Fayed (Storbritannien) Dom afsagt den 21. september 1994. Sag nr. 28/1993/423/502, offentliggjort som A 294-B (4.1995 side 162) 6.1.1. Borgerlige rettigheder og forpligtelser 6.1.3. Krav på en rettergang Kammer bestående af 9 dommere Artikel 6, stk. 1, om retten til en retfærdig og offentlig rettergang var ikke anvendelig på