Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 21 resultater for :

  • "6.1.1. Borgerlige rettigheder og forpligtelser" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Pellegrin mod Frankrig - Dom afsagt den 8. december 1999. Klagesag nr. 28541/95 (3-4.2000 side 146)

Pellegrin mod Frankrig Dom afsagt den 8. december 1999. Klagesag nr. 28541/95 (3-4.2000 side 146) 6.1.1. Borgerlige rettigheder og forpligtelser Storkammer bestående af 17 dommere Domstolen gør op med tidligere praksis med hensyn til, hvornår tvister, der udspringer af offentlige ansættelsesforhold, er omfattet af anvendelsesområdet

Ingen adgang

Vermeulen (Belgien) - Dom afsagt den 20. februar 1996. Sagsnummer 58/1994/505/587 (3.1997 side 157.1)

Vermeulen (Belgien) Dom afsagt den 20. februar 1996. Sagsnummer 58/1994/505/587 (3.1997 side 157.1) 6.1.1. Borgerlige rettigheder og forpligtelser 6.1.4.4. Adgang til sagens dokumenter Storkammer bestående af 19 dommere Afgørelsen refereres alene i oversigtsform, da den vedrører samme problemstilling som den netop referede dom

Ingen adgang

APIS mod Slovakiet - Afgørelse af den 10. januar 2000. Klagesag nr. 39754/98 (6.2000 side 234)

APIS mod Slovakiet Afgørelse af den 10. januar 2000. Klagesag nr. 39754/98 (6.2000 side 234) 6.1.1. Borgerlige rettigheder og forpligtelser 6.1.4. Kravene til en retfærdig offentlig rettergang Kammer bestående af 7 dommere Klageren (et selskab) påstod, at selskabets ret til en retfærdig rettergang var blevet krænket, da den

Ingen adgang

Lobo Machado (Portugal) - Dom afsagt den 20. februar 1996. Sagsnummer 21/1994/468/549 (3.1997 side 155)

Lobo Machado (Portugal) Dom afsagt den 20. februar 1996. Sagsnummer 21/1994/468/549 (3.1997 side 155) 6.1.1. Borgerlige rettigheder og forpligtelser 6.1.4.4. Adgang til sagens dokumenter Storkammer bestående af 19 dommere At sagsøger ikke havde indsigt i eller mulighed for at knytte bemærkninger til Generaladvokatens indstilling

Ingen adgang

Ortenberg (Østrig) - Dom afsagt den 25. november 1994. Sagsnummer 33/1993/428/507, offentliggjort som A 295-B (4.1995 side 170)

Ortenberg (Østrig) Dom afsagt den 25. november 1994. Sagsnummer 33/1993/428/507, offentliggjort som A 295-B (4.1995 side 170) 6.1.1. Borgerlige rettigheder og forpligtelser 6.1.4. Kravene til en retfærdig offentlig rettergang Kammer bestående af 9 dommere Artikel 6, stk. 1, hvorefter der skal være adgang til en rettergang

Ingen adgang

Bochan mod Ukraine - Dom af 5. februar 2015 Klagesag nr. 22251/08 (2.2015 side 111)

Bochan mod Ukraine Dom af 5. februar 2015 Klagesag nr. 22251/08 (2.2015 side 111) 6.1. Retten til retfærdig rettergang 6.1.1. Borgerlige rettigheder og forpligtelser Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager fik i 2007 Menneskerettighedsdomstolens ord for, at der var sket en krænkelse af artikel 6 i forbindelse med

Ingen adgang

Vilho Eskelinen m.fl. mod Finland - Dom af 19. april 2007 Klagesag nr. 63235/00 (4.2007 side 240)

Vilho Eskelinen m.fl. mod Finland Dom af 19. april 2007 Klagesag nr. 63235/00 (4.2007 side 240) 6.1.1. Borgerlige rettigheder og forpligtelser 6.1.5. Inden en rimelig frist Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klagen vedrører fem politibetjente og en kontorassistent, der var ansat i en finsk politikreds. Som følge af en

Ingen adgang

Masson og van Zon (Holland) - Dom afsagt den 28. september 1995. Sagsnummer 30/1994/477/558-559, offentliggjort som A 327-A (6.1996 side 331)

Masson og van Zon (Holland) Dom afsagt den 28. september 1995. Sagsnummer 30/1994/477/558-559, offentliggjort som A 327-A (6.1996 side 331) 6.1.1. Borgerlige rettigheder og forpligtelser 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen Kammer bestående af 9 dommere Bestemmelse i

Ingen adgang

Micallef mod Malta - Dom af 15. oktober 2009 Klagesag nr. 17056/06 (1.2010 side 74)

Micallef mod Malta Dom af 15. oktober 2009 Klagesag nr. 17056/06 (1.2010 side 74) 6.1.1. Borgerlige rettigheder og forpligtelser 6.1.2.2. Upartisk domstol Kammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig En fogedret nedlagde på begæring af F et midlertidigt forbud mod, at M lod sit vasketøj hænge til tørre over gården til F’s lejlighed. M

Ingen adgang

Fayed (Storbritannien) - Dom afsagt den 21. september 1994. Sag nr. 28/1993/423/502, offentliggjort som A 294-B (4.1995 side 162)

Fayed (Storbritannien) Dom afsagt den 21. september 1994. Sag nr. 28/1993/423/502, offentliggjort som A 294-B (4.1995 side 162) 6.1.1. Borgerlige rettigheder og forpligtelser 6.1.3. Krav på en rettergang Kammer bestående af 9 dommere Artikel 6, stk. 1, om retten til en retfærdig og offentlig rettergang var ikke anvendelig på