Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 106 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "6.1. Ret til retfærdig rettergang" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Ilnseher mod Tyskland Dom af 4. december 2018 Klagesag nr. 27505/14 (4. 2018 side 27) 5.1.7. Lovlig frihedsberøvelse af personer for at hindre spredning af smitsomme syg-domme samt af personer, der er sindssyge, alkoholikere eller vagabonder 6.1. Ret til retfærdig rettergang 7.1.3. Strengere straf end hjemlet på gerningstidspunktet

Ingen adgang

Al-Dulimi og Montana Management Inc. mod Schweiz Dom af 21. juni 2016 Klagesag nr. 5809/08 (3/4.2016 side 29) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.2.3. Krav på en rettergang Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klagerne er henholdsvis en tidligere økonomiansvarlig for Saddam Husseins efterretningstjeneste i Irak og en

Ingen adgang

Avotiņš mod Letland Dom af 23. maj 2016 Klagesag nr. 17502/07 (3/4.2016 side 34) 6.1. Ret til retfærdig rettergang Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig I februar 2006 anerkendte og fuldbyrdede den lettiske domstol en cypriotisk dom over klager vedrørende et skyldsspørgsmål. Klager blev først bekendt med den cypriotiske og

Ingen adgang

Jensen mod Danmark Afgørelse af 20. september 2001. Klagesag nr. 48470/99 (1.2002 side 042) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.1.5. Inden en rimelig frist Kammer bestående af 7 dommere SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER I oktober 1994 tilstod klager, der drev et advokatfirma, over for politiet, at han havde begået underslæb ved

Ingen adgang

López Ribalda m.fl. mod Spanien Dom af 17. oktober 2019 Klagesag nr. 1874/13 (4. 2019 side 42) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 8.1.1. Ret til respekt for privatliv Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Sagen vedrører en arbejdsgivers skjulte overvågning af nogle ansatte, som efterfølgende blev afskediget

Ingen adgang

Constantinides mod Grækenland Dom af 6. oktober 2016 Klagesag nr. 76438/12 (5/6.2016 side 43) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.1.4.3. Ret til at afhøre eller lade afhøre vidner Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager og C.G. blev dømt for dokumentfalsk i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom. Et af

Ingen adgang

Naït-Liman mod Schweiz Dom af 15. marts 2018 Klagesag nr. 51357/07 (3.2018 side 43) 6.1. Ret til retfærdig rettergang Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Sagen vedrørte de schweiziske domstoles afvisning af at behandle klagers civile krav om godtgørelse for ikke-økonomisk skade som følge af, at han angiveligt havde været

Ingen adgang

Al-Dulimi og Montana Management Inc. mod Schweiz Dom af 26. november 2013 Klagesag nr. 5809/08 (1.2014 side 44) 6.1 Ret til retfærdig rettergang 6.2.3 Krav på en rettergang Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klagerne er henholdsvis en tidligere økonomiansvarlig for Saddam Husseins efterretningstjeneste i Irak og en virksomhed ejet

Ingen adgang

Ibrahim m.fl. mod Storbritannien Dom af 13. september 2016 Klagesag nr. 50541/08, 50571/08, 50573/08 og 40351/09 (5/6.2016 side 46) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.1.4.2. Ret til bistand fra en advokat Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Den 21. juli 2005 gennemførtes et mislykket bombeangreb i Londons