Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 110 resultater for :

  • "6.1. Ret til retfærdig rettergang" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Mladen Naletilic mod Kroatien Afgørelse af 4. maj 2000. Klagesag nr.51891/99 (2.2001 side 086) 6.1. Ret til retfærdig rettergang Kammer bestående af 7 dommere Der var ikke sket en krænkelse af klagers ret til en retfærdig rettergang i medfør af Menneskerettighedskonventionens artikel 6, stk. 1, i et tilfælde som det foreliggende

Ingen adgang

Beck mod Norge Dom af 26. juni 2001. Klagesag nr. 26390/95 (6.2001 side 260) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.1.5. Inden en rimelig frist Kammer bestående af 7 dommere SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER Der var i 1987 indledt en straffesag mod klager for groft bedrageri. I november 1992 domfældte byretten ham og idømte ham

Ingen adgang

Jensen mod Danmark Afgørelse af 20. september 2001. Klagesag nr. 48470/99 (1.2002 side 042) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.1.5. Inden en rimelig frist Kammer bestående af 7 dommere SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER I oktober 1994 tilstod klager, der drev et advokatfirma, over for politiet, at han havde begået underslæb ved

Ingen adgang

P.S. mod Tyskland Dom afsagt den 20. december 2001. Klagesag nr. 33900/96 (2.2002 side 107) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.3.4. Forsvarets adgang til at afhøre eller lade afhøre vidner Kammer bestående af 7 dommere Det udgjorde en krænkelse af Menneskerettighedskonventionens artikel 6, stk. 3, litra d, sammenholdt

Ingen adgang

Ovidiu Cristian Stoica mod Rumænien Dom af 24. april 2018 Klagesag nr. 55116/12 (3.2018 side 49) 6.1. Ret til retfærdig rettergang Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klager, som var blevet frifundet i første instans, blev i landsretten dømt for udbredelse af utugtige billeder uden genafhøring af de vidner, der afgav forklaring i