Søgeresultater

Viser 1 - 7 af 7 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "6.0.1. Rettigheder, der ikke er dækket af artikel 6" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Athanasoglou og andre mod Schweiz Dom afsagt den 6. april 2000. Klagesag nr. 27644/95 (1.2001 side 052) 6.0.1. Rettigheder, der ikke er dækket af artikel 6 6.1.3. Krav på en rettergang Storkammer bestående 17 dommere I forbindelse med behandlingen af en ansøgning fra et privat selskab, der drev et atomkraftværk om forlængelse

Ingen adgang

Panjeheighalehei mod Danmark Dom af 13. oktober 2009 Klagesag nr. 11230/07 (1.2010 side 72) 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning 6.0.1. Rettigheder, der ikke er dækket af artikel 6 Kammer bestående af 7 dommere Klager var i 1997 indrejst med sin mor og søster i Danmark og søgte i den forbindelse asyl. Flygtningenævnet gav

Ingen adgang

Athanasoglou og andre mod Schweiz Dom afsagt den 6. april 2000. Klagesag nr. 27644/95 (2.2001 side 080) 6.0.1. Rettigheder, der ikke er dækket af artikel 6 6.1.3. Krav på en rettergang Storkammer bestående 17 dommere I forbindelse med behandlingen af en ansøgning fra et privat selskab, der drev et atomkraftværk om forlængelse

Ingen adgang

Leutscher (Holland) Dom afsagt den 26. marts 1996. Sagsnummer 52/1994/499/581 (3.1997 side 170) 6.0.1. Rettigheder, der ikke er dækket af artikel 6 6.2. Krav om formodning for uskyld Kammer bestående af 9 dommere Appeldomstolen havde på grund af forældelse ophævet byrettens domfældelse af klager for skatteunddragelse, men

Ingen adgang

Weh mod Østrig Dom af 8. april 2004. Klagesag nr. 38544/97 (5.2004 side 253) 6.0.1. Rettigheder, der ikke er dækket af artikel 6 6.1. Ret til retfærdig rettergang Kammer bestående af 7 dommere Klageren var blevet idømt en bøde på 900 østrigske schilling (ATS), fordi han ikke på tilfredsstillende vis havde angivet adressen

Ingen adgang

Ferrazzini mod Italien Dom af 12. juli 2001. Klagesag nr. 44759/98 (6.2001 side 262) 6.0.1. Rettigheder der ikke er dækket af artikel 6 6.1.1. Borgerlige rettigheder og forpligtelsen Storkammer bestående af 17 dommere SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER Klager er italiensk statsborger og bor i Oristano i Italien. Klager og en anden

Ingen adgang

Hamer mod Frankrig Dom afsagt den 7. august 1996. Sagsnummer 34/1995/540/626 (6.1997 side 370) 6.0.1. Rettigheder, der ikke er dækket af artikel 6 6.1.5.1. Borgerlige retssager Kammer bestående af 9 dommere Klager var indtrådt i en straffesag som civil part uden at nedlægge påstand om erstatning. Straffesagens udfald havde ikke