Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 19 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "5.4. Enhver, der berøves friheden, har ret til at indbringe sagen for en domstol, for at denne hurtigt kan træffe afgørelse om lovligheden heraf" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Aboya Boa Jean mod Malta Dom af 2. april 2019 Klagesag nr. 62676/16 (2. 2019 side 38) 5.1.8. Lovlig anholdelse af en person for at hindre den pågældende i uretmæssigt at trænge ind i landet eller af en person, mod hvem der er taget skridt til udvisning eller udlevering 5.4. Enhver, der berøves friheden, har ret til at indbringe sagen for

Ingen adgang

Hassan m.fl. mod Frankrig Dom af 4. december 2014 Klagesag nr. 46695/10 og 54588/10 (1.2015 side 61) 5.1.1. Ret til frihed og personlig sikkerhed 5.1.2. Berøvelse af friheden 5.4. Enhver, der berøves friheden, har ret til at indbringe sagen for en domstol, for at denne hurtigt kan træffe afgørelse om lovligheden heraf Kammer bestående af 7

Ingen adgang

at indbringe sagen for en domstol, for at denne hurtigt kan træffe afgørelse om lovligheden heraf Kammer bestående af 7 dommere Klageren er autist, kan ikke tale og har et lavt forståelsesniveau. Han blev indlagt som følge af et anfald, hvor han gjorde skade på sig selv. Klageren var ikke i stand til at samtykke til indlæggelsen, men da han var

Ingen adgang

ret til at indbringe sagen for en domstol, for at denne hurtigt kan træffe afgørelse om lovligheden heraf 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af konventionen IV.4.0. Forbud mod kollektiv udvisning af udlændinge Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klagerne, tre tunesiske mænd

Ingen adgang

Ruiz Rivera mod Schweiz Dom af 18. februar 2014 Klagesag nr. 8300/06 (2.2014 side 102) 5.1.1. Ret til frihed og personlig sikkerhed 5.4. Enhver, der berøves friheden, har ret til at indbringe sagen for en domstol, for at denne hurtigt kan træffe afgørelse om lovligheden heraf Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager

Ingen adgang

Reinprecht mod Østrig Dom af 15. november 2005 Klagesag nr. 67175/01 (2.2006 side 105) 5.4. Enhver, der berøves friheden, har ret til at indbringe sagen for en domstol, for at denne hurtigt kan træffe afgørelse om lovligheden heraf Kammer bestående af 7 dommere Menneskerettighedsafgørelser Klageren blev varetægtsfængslet den 6. maj

Ingen adgang

eller af en person, mod hvem der er taget skridt til udvisning eller udlevering 5.4. Enhver, der berøves friheden, har ret til at indbringe sagen for en domstol, for at denne hurtigt kan træffe afgørelse om lovligheden heraf 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 8.2.1. Indgreb

Ingen adgang

Wynne mod Storbritannien Dom afsagt den 18. juli 1994. Sag nr. 26/1993/421/500, offentliggjort som A 294-B (3.1995 side 138) 5.4. Enhver, der berøves friheden, har ret til at indbringe sagen for en domstol, for at denne hurtigt kan træffe afgørelse om lovligheden heraf Kammer bestående af 9 dommere Artikel 5, stk. 4, om krav på

Ingen adgang

Conka mod Belgien Dom af 5. februar 2002. Klagesag nr. 51564/99 (3.2002 side 146) 5.1.1. Ret til frihed og personlig sikkerhed 5.2. Underretning snarest muligt på et sprog, som vedkommende forstår, om grundene til anholdelsen 5.4. Enhver, der berøves friheden, har ret til at indbringe sagen for en domstol, for at

Ingen adgang

Hussain, Singh (begge mod Storbritannien) Domme afsagt den 21. februar 1996. Sagsnumre 55/1994/502/584 og 56/1994/503/ 585 (3.1997 side 157.2) 5.4. Enhver, der berøves friheden, har ret til at indbringe sagen for en domstol, for at denne hurtigt kan træffe afgørelse om lovligheden heraf Kammer bestående af 9 dommere To klagere