Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 13 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "5.3. Enhver, der anholdes, skal ufortøvet stilles for en dommer eller anden øvrighedsperson med domsmyndighed og skal være berettiget til at få sin sag pådømt inden en rimelig frist eller til at blive løsladt indtil da" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Chraidi mod Tyskland Dom af 26. oktober 2006 Klagesag nr. 65655/01 (1.2007 side 77) 5.3. Enhver, der anholdes, skal ufortøvet stilles for en dommer eller anden øvrighedsperson med domsmyndighed og skal være berettiget til at sin sag pådømt inden en rimelig frist eller til at blive løsladt indtil da Kammer bestående af 7 dommere

Ingen adgang

Creangă mod Rumænien Dom af 23. februar 2012 Klagesag nr. 29226/03 (2.2012 side 78) 5.1.1. Ret til frihed og personlig sikkerhed 5.3. Enhver, der anholdes, skal ufortøvet stilles for en dommer eller anden øvrighedsperson med domsmyndighed og skal være berettiget til at sin sag pådømt inden en rimelig frist eller til at

Ingen adgang

Quinn (Frankrig) Dom afsagt den 22. marts 1995. Sagsnummer 47/1993/442/521, offentliggjort som A 311 (3.1996 side 158) 5.3. Enhver, der anholdes, skal ufortøvet stilles for en dommer eller anden øvrighedsperson med domsmyndighed og skal være berettiget til at sin sag pådømt inden en rimelig frist eller til at blive løsladt indtil

Ingen adgang

Selçuk mod Tyrkiet Dom af 10. januar 2006 Klagesag nr. 21768/02 (3.2006 side 168) 5.3. Enhver, der anholdes, skal ufortøvet stilles for en dommer eller anden øvrighedsperson med domsmyndighed og skal være berettiget til at sin sag pådømt inden en rimelig frist eller til at blive løsladt indtil da Kammer bestående af 7 dommere

Ingen adgang

Amhaz mod Frankrig Afgørelse af 21. september 1999. Klagesag nr. 45013/98 (5.2000 side 183) 5.3. Enhver, der anholdes, skal ufortøvet stilles for en dommer eller anden øvrighedsperson med domsmyndighed og skal være berettiget til at sin sag pådømt inden en rimelig frist eller til at blive løsladt indtil da Kammer bestående af 7

Ingen adgang

vedkommende forstår, om grundene til anholdelsen 5.3 Enhver, der anholdes, skal ufortøvet stilles for en dommer eller anden øvrighedsperson med domsmyndighed og skal være berettiget til at sin sag pådømt inden en rimelig frist eller til at blive løsladt indtil da 5.4 Enhver, der berøves friheden, har ret til at indbringe sagen for en domstol, for at

Ingen adgang

øvrighedsperson med domsmyndighed og skal være berettiget til at sin sag pådømt inden en rimelig frist eller til at blive løsladt indtil da. Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klagerne var besætningsmedlemmer på handelsskibet Winner, der var registeret i Cambodja. I juni 2002 anmodede de franske myndigheder de cambodjanske myndigheder om

Ingen adgang

Bykov mod Rusland Dom af 10. marts 2009 Klagesag nr. 4378/02 (4.2009 side 259) 5.3. Enhver, der anholdes, skal ufortøvet stilles for en dommer eller anden øvrighedsperson med domsmyndighed og skal være berettiget til at sin sag pådømt inden en rimelig frist eller til at blive løsladt indtil da 6.0.1. Ret til retfærdig rettergang 8

Ingen adgang

Yagci et Sargin (Tyrkiet) Dom afsagt den 8. juni 1995. Sagsnummer 6/1994/453/533-534, offentliggjort som A 319-A (5.1996 side 265) 5.3. Enhver, der anholdes, skal ufortøvet stilles for en dommer eller anden øvrighedsperson med domsmyndighed og skal være berettiget til at sin sag pådømt inden en rimelig frist eller til at blive

Ingen adgang

Mansur (Tyrkiet) Dom afsagt den 8. juni 1995. Sagsnummer 14/1994/542, offentliggjort som A 319-B (5.1996 side 267) 5.3. Enhver, der anholdes, skal ufortøvet stilles for en dommer eller anden øvrighedsperson med domsmyndighed og skal være berettiget til at sin sag pådømt inden en rimelig frist eller til at blive løsladt indtil da 6