Søgeresultater

Viser 1 - 7 af 7 resultater for :

  • "5.2. Underretning snarest muligt på et sprog, som vedkommende forstår, om grundene til anholdelsen" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Saadi mod Storbritannien - Dom af 11. juli 2006 Klagesag nr. 13229/03 (6.2006 side 340)

Saadi mod Storbritannien Dom af 11. juli 2006 Klagesag nr. 13229/03 (6.2006 side 340) 5.1.8. Lovlig anholdelse af en person for at hindre den pågældende i uretmæssigt at trænge ind i landet eller af en person, mod hvem der er taget skridt til udvisning eller udlevering 5.2. Underretning snarest muligt et sprog, som

Ingen adgang

Murray (Storbritannien) - Dom afsagt den 28. oktober 1994. Sagsnummer 13/1993/408/487, offentliggjort som A 300-A (6.1995 side 253)

Murray (Storbritannien) Dom afsagt den 28. oktober 1994. Sagsnummer 13/1993/408/487, offentliggjort som A 300-A (6.1995 side 253) 5.1.5. Lovlig anholdelse eller anden frihedsberøvelse 5.2. Underretning snarest muligt et sprog, som vedkommende forstår, om grundene til anholdelsen Afgørelse truffet af et Storkammer

Ingen adgang

Saadi mod Storbritannien - Dom af 29. januar 2008 Klagesag nr. 13229/03 (4.2008 side 228)

Saadi mod Storbritannien Dom af 29. januar 2008 Klagesag nr. 13229/03 (4.2008 side 228) 5.1.1. Ret til frihed og personlig sikkerhed 5.1.2 Berøvelse af friheden 5.2. Underretning snarest muligt et sprog, som vedkommende forstår, om grundene til anholdelsen 5.1.8. Lovlig tilbageholdelse af en person for at hindre den pågældende

Ingen adgang

Conka mod Belgien - Dom af 5. februar 2002. Klagesag nr. 51564/99 (3.2002 side 146)

Conka mod Belgien Dom af 5. februar 2002. Klagesag nr. 51564/99 (3.2002 side 146) 5.1.1. Ret til frihed og personlig sikkerhed 5.2. Underretning snarest muligt et sprog, som vedkommende forstår, om grundene til anholdelsen 5.4. Enhver, der berøves friheden, har ret til at indbringe sagen for en domstol, for at

Ingen adgang

Khlaifia m.fl. mod Italien - Dom af 15. december 2016 - Klagesag nr. 16483/12 (2.2017 side 92)

Khlaifia m.fl. mod Italien Dom af 15. december 2016 Klagesag nr. 16483/12 (2.2017 side 92) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 5.1.1. Ret til fríhed og personlig sikkerhed 5.2. Underretning snarest muligt et sprog, som vedkommende forstår, om grundene til anholdelsen 5.4. Enhver, der berøves friheden, har

Ingen adgang

Menneskerettighedsafgørelser 
bragt i årgang 2021

Rumænien (2.2021 side 86) Denis og Irvine mod Belgien (3.2021 side 145) 5.1.8 Lovlig anholdelse af en person for at hindre den pågældende i uretmæssigt at trænge ind i landet eller af en person, mod hvem der er taget skridt til udvisning eller udlevering Shiksaitov mod Slovakiet (1.2021 side 35) 5.2 Underretning snarest muligt et sprog, som

Ingen adgang

Menneskerettighedsafgørelser bragt i årgang 2023

sindssyge, alkoholikere eller vagabonder 5.1.8 Lovlig anholdelse af en person for at hindre den pågældende i uretmæssigt at trænge ind i landet eller af en person, mod hvem der er taget skridt til udvisning eller udlevering N.M mod Belgien (2.2023, side 97) 5.2 Underretning snarest muligt et sprog, som vedkommende forstår, om grundene til