Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 10 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "5.1.8. Lovlig anholdelse af en person for at hindre den pågældende i uretmæssigt at trænge ind i landet eller af en person, mod hvem der er taget skridt til udvisning eller udlevering" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Aboya Boa Jean mod Malta Dom af 2. april 2019 Klagesag nr. 62676/16 (2. 2019 side 38) 5.1.8. Lovlig anholdelse af en person for at hindre den pågældende i uretmæssigt at trænge ind i landet eller af en person, mod hvem der er taget skridt til udvisning eller udlevering 5.4. Enhver, der berøves friheden, har ret til at indbringe sagen for

Ingen adgang

Mubilanzila Mayeka og Kaniki Mitunga mod Belgien Dom af 12. oktober 2006 Klagesag nr. 13178/03 (2.2007 side 113) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning 5.1.8. Lovlig anholdelse af en person for at hindre den pågældende i uretmæssigt at trænge ind i landet

Ingen adgang

Liu og Liu mod Rusland Dom af 6. december 2007 Klagesag nr. 42086/05 (3.2008 side 166) 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 8.2.2. I overensstemmelse med loven 5.1.8. Lovlig anholdelse af en person for at hindre den pågældende i uretmæssigt at trænge ind i landet eller af en person, mod hvem der er taget skridt til udvisning eller

Ingen adgang

Gallardo Sanchez mod Italien Dom af 24. marts 2015 Klagesag nr. 11620/07 (3.2015 side 181) 5.1.8. Lovlig anholdelse af en person for at hindre den pågældende i uretmæssigt at trænge ind i landet eller af en person, mod hvem der er taget skridt til udvisning eller udlevering Kammer bestående af syv dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager

Ingen adgang

uretmæssigt at trænge ind i landet eller af en person, mod hvem der er taget skridt til udvisning eller udlevering 5.4. Enhver, der berøves friheden, har ret til at indbringe sagen for en domstol, for at denne hurtigt kan træffe afgørelse om lovligheden heraf Storkammerafgørelse Dommen er endelig I kølvandet på terrorangrebene i USA den 11

Ingen adgang

Rumænien (2.2021 side 86) Denis og Irvine mod Belgien (3.2021 side 145) 5.1.8 Lovlig anholdelse af en person for at hindre den pågældende i uretmæssigt at trænge ind i landet eller af en person, mod hvem der er taget skridt til udvisning eller udlevering Shiksaitov mod Slovakiet (1.2021 side 35) 5.2 Underretning snarest muligt på et sprog, som

Ingen adgang

Gebremedhin (Gaberamedhien) mod Frankrig Dom af 26. april 2007 Klagesag nr. 25389/05 (4.2007 side 244) 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning 5.1.1. Ret til frihed og personlig sikkerhed 5.1.8. Lovlig anholdelse af en person for at hindre den pågældende i uretmæssigt at trænge ind i landet eller af en person

Ingen adgang

Saadi mod Storbritannien Dom af 11. juli 2006 Klagesag nr. 13229/03 (6.2006 side 340) 5.1.8. Lovlig anholdelse af en person for at hindre den pågældende i uretmæssigt at trænge ind i landet eller af en person, mod hvem der er taget skridt til udvisning eller udlevering 5.2. Underretning snarest muligt på et sprog, som

Ingen adgang

Amuur (Frankrig) Dom afsagt den 25. juni 1996. Sagsnummer 17/1995/523/609 (6.1997 side 357) 5.1.1. Ret til frihed og personlig sikkerhed 5.1.2. Berøvelse af friheden 5.1.8. Lovlig anholdelse af en person for at hindre den pågældende i uretmæssigt at trænge ind i landet eller af en person, mod hvem der er taget skridt til

Ingen adgang

Oleachea Cahaus mod Spanien Dom af 10. august 2006 Klagesag nr. 24668/03 (6.2006 side 361) 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning 5.1.8. Lovlig anholdelse af en person for at hindre den pågældende i uretmæssigt at trænge ind i landet eller af en person, mod hvem der er taget skridt til udvisning eller udlevering 6