Søgeresultater

Viser 1 - 2 af 2 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "5.1.6. Tilbageholdelse af en mindreårig ifølge en lovlig afgørelse" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Blokhin mod Rusland Dom af 23. marts 2016 Klagesag nr. 47152/06 (3/4.2016 side 48) 3.0.7. Medicinsk behandling 5.1.6. Tilbageholdelse af en mindreårig ifølge en lovlig afgørelse 6.1.4.2. Ret til bistand fra en advokat 6.1.4.3. Ret til at afhøre eller lade afhøre vidner Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig

Ingen adgang

sikre efterkommelsen af en forpligtelse, der er pålagt ved lov 5.1.5 Lovlig anholdelse eller anden frihedsberøvelse 5.1.6 Tilbageholdelse af en mindreårig ifølge en lovlig afgørelse 5.1.7 Lovlig frihedsberøvelse af personer for at hindre spredning af smitsomme sygdomme samt af personer, der er sindssyge, alkoholikere eller vagabonder Terhes mod