Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 14 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "5.1.5. Lovlig anholdelse eller anden frihedsberøvelse" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Schwabe og M.G. mod Tyskland Dom af 1. december 2011 Klagesag nr. 8080/08 og 8577/08 (1.2012 side 20) 5.1.4. Lovlig anholdelse for ikke at efterkomme en domstols lovlige påbud eller for at sikre efterkommelsen af en forpligtelse, der er pålagt ved lov 5.1.5. Lovlig anholdelse eller anden frihedsberøvelse 11.1.1. Ret til

Ingen adgang

S., V. og A. mod Danmark Dom af 22. oktober 2018 Klagesager nr. 35553/12, 36678/12 og 36711/12 (4. 2018 side 22) 5.1.4. Lovlig anholdelse for ikke at efterkomme en domstols lovlige påbud eller for at sikre efterkommelsen af en forpligtelse, der er pålagt ved lov 5.1.5. Lovlig anholdelse eller anden frihedsberøvelse Storkammer bestående af 17

Ingen adgang

Ostendorf mod Tyskland Dom af 7. marts 2013 Klagesag 15598/08 (3.2013 side 134) 5.1.1. Ret til frihed og personlig sikkerhed 5.1.4. Lovlig anholdelse for ikke at efterkomme en domstols lovlige påbud eller for at sikre efterkommelsen af en forpligtelse, der er pålagt ved lov 5.1.5. Lovlig anholdelse eller anden

Ingen adgang

Kemmache 3 (France) Dom afsagt den 24. november 1994. Sagsnummer 45/1993/440/519, offentliggjort som A 296-C (4.1995 side 179) 5.1.5. Lovlig anholdelse eller anden frihedsberøvelse Kammer bestående af 9 dommere Artikel 5, stk. 1 beskytter individet mod vilkårlig frihedsberøvelse. Det udgjorde således ikke en overtrædelse af

Ingen adgang

A. m.fl. mod Storbritannien Dom af 19. februar 2009 Klagesag nr. 3455/05 (3.2009 side 195) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 5.1.1. Ret til frihed og personlig sikkerhed 5.1.5. Lovlig anholdelse eller anden frihedsberøvelse 5.1.8. Lovlig anholdelse af en person for at hindre den pågældende i

Ingen adgang

sikre efterkommelsen af en forpligtelse, der er pålagt ved lov 5.1.5 Lovlig anholdelse eller anden frihedsberøvelse 5.1.6 Tilbageholdelse af en mindreårig ifølge en lovlig afgørelse 5.1.7 Lovlig frihedsberøvelse af personer for at hindre spredning af smitsomme sygdomme samt af personer, der er sindssyge, alkoholikere eller vagabonder Terhes mod

Ingen adgang

Medvedyev m.fl. mod Frankrig Dom af 29. marts 2010 Klagesag nr. 3394/03 (3.2010 side 218) 1.0.2. Inden for deres jurisdiktion 5.1.1. Ret til frihed og personlig sikkerhed 5.1.5. Lovlig anholdelse eller anden frihedsberøvelse 5.3. Enhver, der anholdes, skal ufortøvet stilles for en dommer eller anden

Ingen adgang

Murray (Storbritannien) Dom afsagt den 28. oktober 1994. Sagsnummer 13/1993/408/487, offentliggjort som A 300-A (6.1995 side 253) 5.1.5. Lovlig anholdelse eller anden frihedsberøvelse 5.2. Underretning snarest muligt på et sprog, som vedkommende forstår, om grundene til anholdelsen Afgørelse truffet af et Storkammer

Ingen adgang

Gusinskiy mod Rusland Dom af 19. maj 2004. Klagesag nr. 70276/01 (5.2004 side 259) 5.1.5. Lovlig anholdelse eller anden frihedsberøvelse 18.0.1. Begrænsninger i brug af indskrænkning i rettigheder Kammer bestående af 7 dommere Klageren påstod, at de russiske myndigheder uretmæssigt havde varetægtsfængslet ham for derigennem at

Ingen adgang

R.L. og M.-J.D. mod Frankrig Dom af 19. maj 2004. Klagesag nr. 44568/98 (5.2004 side 262) 3.0.9. Politiets behandling af anholdte m.v. 5.1.5. Lovlig anholdelse eller anden frihedsberøvelse 5.1.7. Lovlig frihedsberøvelse af personer for at hindre spredning af smitsomme sygdomme samt af personer, der er sindssyge