Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 17 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "5.1.2. Berøvelse af friheden" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Ilias og Ahmed mod Ungarn Dom af 21. november 2019 Klagesag nr. 47287/15 (1. 2020 side 35) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning 5.1.2. Berøvelse af friheden Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klagerne, der var statsborgere i Bangladesh, havde søgt asyl i

Ingen adgang

Z.A. og andre mod Rusland Dom af 21. november 2019 Klagesag nr. 61411/15, 61420/15, 61427/15 og 3028/16 (1. 2020 side 39) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 5.1.2. Berøvelse af friheden Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klagerne var fire uafhængige personer, der alle var indrejst og havde søgt asyl i

Ingen adgang

Yaroslav Belousov mod Rusland Dom af 4. oktober 2016 Klagesager nr. 2653/13 og 30980/14 (5/6.2016 side 58) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 5.1.2. Berøvelse af friheden 6.3.3. Adgang til at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer 11.1.1. Ret til forsamlingsfrihed Kammer bestående af 7

Ingen adgang

Hassan m.fl. mod Frankrig Dom af 4. december 2014 Klagesag nr. 46695/10 og 54588/10 (1.2015 side 61) 5.1.1. Ret til frihed og personlig sikkerhed 5.1.2. Berøvelse af friheden 5.4. Enhver, der berøves friheden, har ret til at indbringe sagen for en domstol, for at denne hurtigt kan træffe afgørelse om lovligheden heraf Kammer bestående af 7

Ingen adgang

H.L. mod Storbritannien Dom af 5. oktober 2004. Klagesag nr. 45508/99 (1.2005 side 64) 5.1.2. Berøvelse af friheden 5.1.7. Lovlig frihedsberøvelse af personer for at hindre spredning af smitsomme sygdomme samt af personer, der er sindssyge, alkoholikere eller vagabonder 5.4. Enhver, der berøves friheden, har ret til

Ingen adgang

Austin m.fl. mod Storbritannien Dom af 15. marts 2012 Klagesag nr. 39692/09, 40713/09 og 41008/09 (3.2012 side 124) 5.1.1. Ret til frihed og personlig sikkerhed 5.1.2. Berøvelse af friheden Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klagerne er henholdsvis demonstranter og forbipasserende, som befandt sig på en plads i London

Ingen adgang

M. mod Tyskland Dom af 17. december 2009 Klagesag nr. 19359/04 (2.2010 side 128) 5.1.2. Berøvelse af friheden 5.1.3. Lovlig frihedsberøvelse efter domfældelse 7.1.3. Strengere straf end hjemlet på gerningstidspunktet Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager havde en længere række af

Ingen adgang

Riera Blume m.fl. mod Spanien Dom afsagt den 14. oktober 1999. Klagesag nr. 37680/97 (5.2000 side 185) 5.1.2. Berøvelse af friheden Kammer bestående af 7 dommere Afgørelsen vedrører en klage fra nogle personer, der påstås at tilhøre en form for sekt. Efter at have været anholdt af det spanske politi var klagerne blevet overgivet til

Ingen adgang

hører til de normale borgerpligter Artikel 5 5.1.1 Ret til frihed og personlig sikkerhed Terhes mod Rumænien (2.2021 side 86) Denis og Irvine mod Belgien (3.2021 side 145) 5.1.2 Berøvelse af friheden 5.1.3 Lovlig frihedsberøvelse efter domfældelse 5.1.4 Lovlig anholdelse for ikke at efterkomme en domstols lovlige påbud eller for at

Ingen adgang

Saadi mod Storbritannien Dom af 29. januar 2008 Klagesag nr. 13229/03 (4.2008 side 228) 5.1.1. Ret til frihed og personlig sikkerhed 5.1.2 Berøvelse af friheden 5.2. Underretning snarest muligt på et sprog, som vedkommende forstår, om grundene til anholdelsen 5.1.8. Lovlig tilbageholdelse af en person for at hindre den pågældende