Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 23 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "5.1.1. Ret til frihed og personlig sikkerhed" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Othman (Abu Qatada) mod Storbritannien Dom af 17. januar 2012 Klagesag nr. 8139/09 (1.2012 side 33) 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning 5.1.1. Ret til frihed og personlig sikkerhed 6.0.1. Ret til retfærdig rettergang Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager, som er jordansk

Ingen adgang

Göthlin mod Sverige Dom af 16. oktober 2014 Klagesag nr. 8307/11 (1.2015 side 52) 5.1.1. Ret til frihed og personlig sikkerhed 5.1.4. Lovlig anholdelse for ikke at efterkomme en domstols lovlige påbud eller for at sikre efterkommelsen af en forpligtelse, der er pålagt ved lov Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig

Ingen adgang

Hassan m.fl. mod Frankrig Dom af 4. december 2014 Klagesag nr. 46695/10 og 54588/10 (1.2015 side 61) 5.1.1. Ret til frihed og personlig sikkerhed 5.1.2. Berøvelse af friheden 5.4. Enhver, der berøves friheden, har ret til at indbringe sagen for en domstol, for at denne hurtigt kan træffe afgørelse om lovligheden heraf Kammer bestående af 7

Ingen adgang

Sher m.fl. mod Storbritannien Dom af 20. oktober 2015 Klagesag nr. 5201/11 (1.2016 side 72) 5.1.1. Ret til frihed og personlig sikkerhed 8.1.1. Ret til respekt for privatliv Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig De tre klagere blev varetægtsfængslet i 2009 mistænkt for at ville begå terror. Under deres varetægtsfængsling blev der

Ingen adgang

Creangă mod Rumænien Dom af 23. februar 2012 Klagesag nr. 29226/03 (2.2012 side 78) 5.1.1. Ret til frihed og personlig sikkerhed 5.3. Enhver, der anholdes, skal ufortøvet stilles for en dommer eller anden øvrighedsperson med domsmyndighed og skal være berettiget til at få sin sag pådømt inden en rimelig frist eller til at

Ingen adgang

El Masri mod Makedonien Dom af 13. december 2012 Klagesag nr. 39630/09 (2.2013 side 79) 3.0.1. Tortur 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning 5.1.1. Ret til frihed og personlig sikkerhed Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager, som

Ingen adgang

De Tommaso mod Italien Dom af 23. februar 2017 Klagesag nr. 43395/09 (2.2017 side 83) 5.1.1. Ret til frihed og personlig sikkerhed IV.2.1. Enhver, der lovligt befinder sig på en stats område, skal kunne færdes frit og frit kunne vælge sit opholdssted Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager blev ved en domstolsafgørelse

Ingen adgang

Nowicka mod Polen Dom af 3. december 2002. Klagesag nr. 30218/96 (2.2003 side 088) 5.1.1 Ret til frihed og personlig sikkerhed 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv Kammer bestående af 7 dommere Retten havde truffet afgørelse om, at klageren, der var sagsøgt i en privat straffesag om æreskrænkelse, og som var

Ingen adgang

Khlaifia m.fl. mod Italien Dom af 15. december 2016 Klagesag nr. 16483/12 (2.2017 side 92) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 5.1.1. Ret til fríhed og personlig sikkerhed 5.2. Underretning snarest muligt på et sprog, som vedkommende forstår, om grundene til anholdelsen 5.4. Enhver, der berøves friheden, har

Ingen adgang

Ruiz Rivera mod Schweiz Dom af 18. februar 2014 Klagesag nr. 8300/06 (2.2014 side 102) 5.1.1. Ret til frihed og personlig sikkerhed 5.4. Enhver, der berøves friheden, har ret til at indbringe sagen for en domstol, for at denne hurtigt kan træffe afgørelse om lovligheden heraf Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager