Søgeresultater

Viser 1 - 3 af 3 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "4.3.1. Tvangs- eller pligtarbejde omfatter ikke arbejde, som forlanges udført under frihedsberøvelse mv." x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Meier mod Schweiz Dom af 9. februar 2016 Klagesag nr. 10109/14 (2.2016 side 84) 4.2.1. Forbud mod tvangs- eller pligt arbejde 4.3.1. Tvangs- eller pligtarbejde omfatter ikke arbejde, som forlanges udført under frihedsberøvelse mv. Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klager, som havde nået pensionsalderen, afsonede en fængselsstraf

Ingen adgang

pligtarbejde 4.3.1 Tvangs- eller pligtarbejde omfatter ikke arbejde, som forlanges udført under frihedsberøvelse mv. 4.3.2 Tvangs- eller pligtarbejde omfatter ikke aftjening af værnepligt mv. 4.3.3 Tvangs- eller pligtarbejde omfatter ikke tjeneste, som pålægges i tilfælde af nødstilstand 4.3.4 Tvangs- eller pligtarbejde omfatter ikke tjeneste, som

Ingen adgang

Stummer mod Østrig Dom af 7. juli 2011 Klagesag nr. 37452/02 (4.2011 side 316) 4.2.1. Forbud mod tvangs- eller pligtarbejde 4.3.1. Tvangs- eller pligtarbejde omfatter ikke arbejde, som forlanges udført under frihedsberøvelse mv. 14.0.3. Objektiv og rimelig begrundelse for en forskelsbehandling, som tjener et lovligt formål