Søgeresultater

Viser 1 - 7 af 7 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "4.1.1. Forbud mod slaveri eller trældom" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

C.N. mod Storbritannien Dom af 13. november 2012 Klagesag nr. 4239/08 (1.2013 side 38) 4.1.1. Forbud mod slaveri eller trældom 4.2.1. Forbud mod tvangs- eller pligtarbejde Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klageren, der var ugandisk statsborger, blev hjulpet ind i Storbritannien af en slægtning, S., der skaffede hende

Ingen adgang

Chowdury m.fl. mod Grækenland Dom af 30. marts 2017 Klagesag nr. 21884/15 (2.2017 side 79) 4.1.1. Forbud mod slaveri eller trældom 4.2.1. Forbud mod tvangs- eller pligtarbejde Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Sagen drejer sig om 42 bangladeshiske statsborgere, der uden arbejdstilladelse var ansat til at plukke

Ingen adgang

S.M. mod Kroatien Dom af 25. juni 2020 Klagesag nr. 60561/14 (3. 2020 side 138) 4.1.1. Forbud mod slaveri eller trældom 4.2.1. Forbud mod tvangs- eller pligtarbejde Storkammer Dommen er endelig Menneskerettighedsdomstolen fastslog, at der var sket en krænkelse af konventionens artikel 4. Sagen omhandler menneskehandel og tvungen prostitution

Ingen adgang

Rantsev mod Cypern og Rusland Dom af 7. januar 2010 Klagesag nr. 25965/04 (3.2010 side 185) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet 4.1.1. Forbud mod slaveri eller trældom 4.2.1. Forbud mod tvangs- eller pligtarbejde 5.1.3. Berøvelse af friheden Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klagers datter

Ingen adgang

.I mod Frankrig (2.2021 side 84) 3.0.5 Forhold under afsoning 3.0.6 Diskrimination 3.0.7 Medicinsk behandling 3.0.8 Isolationsanbringelse 3.0.9 Politiets behandling af anholdte mv. 3.0.10 Fængselspersonalets behandling af afsonere mv. 3.0.11 Diverse Artikel 4 4.1.1 Forbud mod slaveri eller trældom 4.2.1 Forbud mod tvangs- eller

Ingen adgang

C.N. og V. mod Frankrig Dom af 11. oktober 2012 Klagesag nr. 67724/09 (6.2012 side 285) 4.1.1. Forbud mod slaveri eller trældom 4.2.1. Forbud mod tvangs- eller pligtarbejde Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klagerne er to søstre. De er franske statsborgere født i Burundi, som de forlod på grund af borgerkrigen, hvor

Ingen adgang

Siliadin mod Frankrig Dom af 26. juli 2005 Klagesag nr. 73316/01 (6.2005 side 361) 4.1.1. Forbud mod slaveri eller trældom 4.2.1. Forbud mod tvangs- eller pligtarbejde Kammer bestående af 7 dommere Menneskerettighedsafgørelser Klageren ankom i en alder af 15 år fra Togo til Frankrig. Det var aftalt, at hun skulle arbejde hos D