Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 14 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "35.3.4. Klager, som er åbenbart grundløse, eller som udgør misbrug af klageadgangen" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Poulsen mod Danmark Afgørelse af 4. september 2006 Klagesag nr. 8305/04 (1.2007 side 52) 6.1.5. Inden en rimelig frist 35.3.4. Klager, som er åbenbart grundløse, eller som udgør misbrug af klageadgangen Kammer bestående af 7 dommere Klagerens arbejdsskadesager blev afgjort af Arbejdsskadestyrelsen. Disse afgørelser blev

Ingen adgang

Lagergren mod Danmark Afgørelse af 16. oktober 2006 Klagesag nr. 18668/03 (1.2007 side 64) 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 8.2.5. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at forebygge uro eller forbrydelse 35.3.4. Klager, som er åbenbart grundløse, eller som udgør misbrug af klageadgangen Kammer bestående

Ingen adgang

Heidi Bigum m.fl. mod Danmark Afgørelse af 16. oktober 2006 Klagesag nr. 2404/05 (1.2007 side 69) 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 8.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at beskytte andres rettigheder og friheder 35.3.4. Klager, som er åbenbart grundløse, eller som udgør misbrug af klageadgangen

Ingen adgang

Nordisk Film & TV A/S mod Danmark Afgørelse af 8. december 2005 Klagesag nr. 40485/02 (3.2006 side 160) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 35.3.4. Klager, som er åbenbart grundløse, eller som udgør misbrug af klageadgangen Kammer bestående af 7 dommere Klager var ved Højesterets kendelse af 29. august 2002 (UfR 2002.2503 H) blevet

Ingen adgang

Hingitaq 53 mod Danmark Afgørelse af 12. januar 2006 Klagesag nr. 18584/04 (3.2006 side 170) 35.3.1. Klager, som er uforenelige med Konventionen af tidsmæssige grunde (ratione temporis) 35.3.4. Klager, som er åbenbart grundløse, eller som udgør misbrug af klageadgangen I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret I.1

Ingen adgang

Ferhat Kilic mod Danmark og Hizir Kilic mod Danmark Dom af 22. januar 2007 Klagesag nr. 20277/05 og 20730/05 (3.2007 side 182) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.2.5. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at forebygge uro eller forbrydelse 35.3.4. Klager, som er åbenbart grundløse eller som udgør misbrug af klageadgangen

Ingen adgang

materiae 35.3.4 Klager, som er åbenbart grundløse, eller som udgør misbrug af klageadgangen Artikel 41 41.0.1 Passende erstatning til den forurettede part hvis Konventionen er blevet krænket, og hvis den kontraherende personer, der hævder at være blevet krænket Artikel 46 46.1 Dommens bindende kraft og fuldbyrdelse Artikel 1 i 1

Ingen adgang

Stephan Bock mod Tyskland Dom af 19. januar 2010 Klagesag nr. 22051/07 (3.2010 side 200) 35.3.4. Klager, som er åbenbart grundløse, eller som udgør misbrug af klageadgangen Kammer bestående af 7 dommere Afgørelsen er endelig Klager anlagde den 13. november 2002 sag ved forvaltningsdomstolen i Frankfurt (Oder) med påstand om, at hans

Ingen adgang

. Klager, som er åbenbart grundløse, eller som udgør misbrug af klageadgangen Kammer bestående af 7 dommere Klageren, der var tyrkisk statsborger, indrejste i Danmark som 13-årig i 1980 og giftede sig 4 år senere med en tyrkisk kvinde, som han fik tre børn med. Konen og børnene blev familiesammenført med ham i 1992. I 2002 blev han idømt tre års fængsel

Ingen adgang

nationale afgørelse blev truffet 35.3.4. Klager, som er åbenbart grundløse, eller som udgør misbrug af klageadgangen Kammer bestående af 7 dommere Klageren var boet efter en afdød dansk statsborger (KFM), repræsenteret af den afdødes søn (N). Efter at KFM var blevet begravet, anlagde to personer faderskabssag ved de nationale domstole, idet de