Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 15 resultater for :

  • "35.3.4. Klager, som er åbenbart grundløse, eller som udgør misbrug af klageadgangen" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Stephan Bock mod Tyskland Dom af 19. januar 2010 Klagesag nr. 22051/07 (3.2010 side 200) 35.3.4. Klager, som er åbenbart grundløse, eller som udgør misbrug af klageadgangen Kammer bestående af 7 dommere Afgørelsen er endelig Klager anlagde den 13. november 2002 sag ved forvaltningsdomstolen i Frankfurt (Oder) med påstand om, at hans

Ingen adgang

Poulsen mod Danmark Afgørelse af 4. september 2006 Klagesag nr. 8305/04 (1.2007 side 52) 6.1.5. Inden en rimelig frist 35.3.4. Klager, som er åbenbart grundløse, eller som udgør misbrug af klageadgangen Kammer bestående af 7 dommere Klagerens arbejdsskadesager blev afgjort af Arbejdsskadestyrelsen. Disse afgørelser blev

Ingen adgang

Lagergren mod Danmark Afgørelse af 16. oktober 2006 Klagesag nr. 18668/03 (1.2007 side 64) 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 8.2.5. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at forebygge uro eller forbrydelse 35.3.4. Klager, som er åbenbart grundløse, eller som udgør misbrug af klageadgangen Kammer bestående

Ingen adgang

. Klager, som er åbenbart grundløse, eller som udgør misbrug af klageadgangen Kammer bestående af 7 dommere Klageren, der var tyrkisk statsborger, indrejste i Danmark som 13-årig i 1980 og giftede sig 4 år senere med en tyrkisk kvinde, som han fik tre børn med. Konen og børnene blev familiesammenført med ham i 1992. I 2002 blev han idømt tre års fængsel

Ingen adgang

Hansen m.fl. mod Danmark Afgørelse af 29. maj 2006 Klagesag nr. 26194/03 (5.2006 side 291) 6.1.5. Inden en rimelig frist 34.1.4. Status som offer for en krænkelse 35.3.4. Klager, som er åbenbart grundløse, eller som udgør misbrug af klageadgangen Kammer bestående af 7 dommere Klagerne er et multihandicappet barn og dets

Ingen adgang

Ferhat Kilic mod Danmark og Hizir Kilic mod Danmark Dom af 22. januar 2007 Klagesag nr. 20277/05 og 20730/05 (3.2007 side 182) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.2.5. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at forebygge uro eller forbrydelse 35.3.4. Klager, som er åbenbart grundløse eller som udgør misbrug af klageadgangen

Ingen adgang

materiae 35.3.4 Klager, som er åbenbart grundløse, eller som udgør misbrug af klageadgangen Artikel 41 41.0.1 Passende erstatning til den forurettede part hvis Konventionen er blevet krænket, og hvis den kontraherende personer, der hævder at være blevet krænket Artikel 46 46.1 Dommens bindende kraft og fuldbyrdelse Artikel 1 i 1

Ingen adgang

åbenbart grundløse, eller som udgør misbrug af klageadgangen Kammer bestående af 7 dommere Afgørelsen er endelig Klager er et selskab, der i november 1954 indgik en aftale om 50 års uopsigelig ret til at udvinde tørv i Draved Mose. Klager, der havde tilsvarende aktiviteter andre steder i landet, lod i første omgang arealet henligge uberørt. Da

Ingen adgang

Nordisk Film & TV A/S mod Danmark Afgørelse af 8. december 2005 Klagesag nr. 40485/02 (3.2006 side 160) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 35.3.4. Klager, som er åbenbart grundløse, eller som udgør misbrug af klageadgangen Kammer bestående af 7 dommere Klager var ved Højesterets kendelse af 29. august 2002 (UfR 2002.2503 H) blevet