Søgeresultater

Viser 1 - 2 af 2 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "35.3.2. Klager, som er uforenelige med Konventionen på grund af forhold vedrørende den involverede personkreds (ratione personae)" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

sager, som tidligere har været behandlet 35.3.1 Klager, som er uforenelige med Konventionen af tidsmæssige grunde ratione temporis 35.3.2 Klager, som er uforenelige med Konventionen grund af forhold vedrørende den involverede personkreds ratione personae 35.3.3 Klager, som er uforenelige med Konventionen på grund af klagens indhold ratione

Ingen adgang

.1.4. Status som offer for en krænkelse 35.3.2. Klager, som er uforenelige med Konventionen grund af forhold vedrørende den involverede personkreds (ratione personae) 35.3.4. Klager, som er åbenbart grundløse, eller som udgør misbrug af klageadgangen Kammer bestående af syv dommere Klager var beskikket advokat i en omfattende erstatningssag