Søgeresultater

Viser 1 - 3 af 3 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "35.3.1. Klager, som er uforenelige med Konventionen af tidsmæssige grunde (ratione temporis)" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Yagiz mod Tyrkiet Dom afsagt den 7. august 1996. Sagsnummer 39/1995/545/631 (1.1998 side 043) 35.3.1. Klager, som er uforenelige med Konventionen af tidsmæssige grunde (ratione temporis) Kammer bestående af 9 dommere Menneskerettighedsdomstolen havde ikke kompetence til at behandle en sag vedrørende et forhold indtruffet før Tyrkiets

Ingen adgang

Hingitaq 53 mod Danmark Afgørelse af 12. januar 2006 Klagesag nr. 18584/04 (3.2006 side 170) 35.3.1. Klager, som er uforenelige med Konventionen af tidsmæssige grunde (ratione temporis) 35.3.4. Klager, som er åbenbart grundløse, eller som udgør misbrug af klageadgangen I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret I.1

Ingen adgang

sager, som tidligere har været behandlet 35.3.1 Klager, som er uforenelige med Konventionen af tidsmæssige grunde ratione temporis 35.3.2 Klager, som er uforenelige med Konventionen på grund af forhold vedrørende den involverede personkreds ratione personae 35.3.3 Klager, som er uforenelige med Konventionen på grund af klagens indhold ratione