Søgeresultater

Viser 1 - 3 af 3 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "35.2.1. Domstolen må ikke behandle anonyme klager" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Loizidou (Tyrkiet) Dom afsagt den 23. marts 1995. Sagsnummer 40/1993/435/514, offentliggjort som A 310 (3.1996 side 157) 34.1.2. Krænkelse foretaget af en de kontraherende parter 35.2.1. Domstolen ikke behandle anonyme klager Storkammer bestående af 18 dommere Afgørelsen udelades, da den alene tager stilling til den tyrkiske

Ingen adgang

.1.2 Nationale retsmidler skal være effektive Aziz Thamer Al-Ebrah mod Danmark (3.2021 side 153) 35.1.3 Klagen skal indgives inden for et tidsrum af 6 måneder fra den dato, da den endelige nationale afgørelse blev truffet 35.2.1 Domstolen ikke behandle anonyme klager 35.2.2 Domstolen må ikke behandle klager, som i det væsentlige er identiske med

Ingen adgang

Kefalas m.fl. (Grækenland) Dom afsagt den 8. juni 1995. Sagsnummer 4/1994/451/530, offentliggjort som A 318-A (5.1996 side 261) 35.2.1. Domstolen ikke behandle anonyme klager Kammer bestående af 9 dommere Sagen afvist fra Menneskerettighedsdomstolen, da det omhandlede forhold lå før den dato, hvor Grækenland accepterede den