Søgeresultater

Viser 1 - 6 af 6 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Akif Hasanov mod Aserbajdsjan Dom af 19. september 2019 Klagesag nr. 7268/10 (4. 2019 side 37) 35.1.3. Klagen skal indgives indenfor et tidsrum af 6 måneder fra den dato, da den endelige nationale afgørelse blev truffet Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klager blev i november 2007 idømt fem dages administrativ frihedsberøvelse

Ingen adgang

Silva Pontes (Portugal) Dom afsagt den 23. marts 1994. Sagsnummer 6/1993/401/479, offentliggjort som A 286‑A (1.1995 side 037) 6.1.5.1. Borgerlige retssager 35.1.3. Klagen skal indgives indenfor et tidsrum af 6 måneder fra den dato, da den endelige nationale afgørelse blev truffet Kammer bestående af 9 dommere Kravet i artikel 6

Ingen adgang

Di Pede mod Italien Dom afsagt den 26. september 1996. Sagsnummer 83/1995/589/675 (2.1998 side 083) 6.1.5.1. Borgerlige retssager 35.1.2. Nationale retsmidler skal være effektive 35.1.3. Klagen skal indgives indenfor et tidsrum af 6 måneder fra den dato, da den endelige nationale afgørelse blev truffet Kammer bestående af 9

Ingen adgang

blive løsladt inden da 6.1.4.1. Ret til at afgive forklaring samt møde personligt for retten (mundtlig behandling) 35.1.3. Klagen skal indgives inden for et tidsrum af 6 måneder fra den dato, da den endelige nationale afgørelse blev truffet Storkammer bestående af 17 dommere Klager blev anholdt i juni 1999 og senere i november 2003 dømt for

Ingen adgang

.1.2 Nationale retsmidler skal være effektive Aziz Thamer Al-Ebrah mod Danmark (3.2021 side 153) 35.1.3 Klagen skal indgives inden for et tidsrum af 6 måneder fra den dato, da den endelige nationale afgørelse blev truffet 35.2.1 Domstolen må ikke behandle anonyme klager 35.2.2 Domstolen må ikke behandle klager, som i det væsentlige er identiske med

Ingen adgang

Boet efter Kresten Filtenborg Mortensen mod Danmark Afgørelse af 15. maj 2006 Klagesag nr. 1338/03 (5.2006 side 287) 8.1.1. Ret til respekt for familieliv 35.1.1. Udtømmelse af nationale retsmidler forud for klage til Domstolen 35.1.3. Klagen skal indgives inden for et tidsrum af 6 måneder fra den dato, da den endelige