Søgeresultater

Viser 1 - 6 af 6 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "35.1.1. Udtømmelse af nationale retsmidler forud for klage til Domstolen" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Ahmet Sadik mod Grækenland Dom afsagt den 15. november 1996. Sagsnummer 46/1995/552/638 (5.1998 side 188) 35.1.1. Udtømmelse af nationale retsmidler forud for klage til Domstolen Kammer bestående af 9 dommere Menneskerettighedsdomstolen fandt, at en klagers enke og børn havde retlig interesse i at fortsætte sagen ved

Ingen adgang

kontraherende parter 34.1.3 Vedrørende rettighederne i Konventionen 34.1.4 Status som offer for en krænkelse 34.1.5 Indirekte offer for en krænkelse parts nationale ret kun tillader delvis skadesløsholdelse Artikel 35 35.1.1 Udtømmelse af nationale retsmidler forud for klage til Domstolen Aziz Thamer Al-Ebrah mod Danmark (3.2021 side 153) 35

Ingen adgang

Remli mod Frankrig Dom afsagt den 23. april 1996. Sagsnummer 4/1995/510/593 (4.1997 side 236) 6.1.6 Uafhængig og upartisk domstol 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen 35.1.1. Udtømmelse af nationale retsmidler forud for klage til Domstolen Kammer bestående

Ingen adgang

Boet efter Kresten Filtenborg Mortensen mod Danmark Afgørelse af 15. maj 2006 Klagesag nr. 1338/03 (5.2006 side 287) 8.1.1. Ret til respekt for familieliv 35.1.1. Udtømmelse af nationale retsmidler forud for klage til Domstolen 35.1.3. Klagen skal indgives inden for et tidsrum af 6 måneder fra den dato, da den endelige

Ingen adgang

Pindstrup Mosebrug A/S mod Danmark Afgørelse af 3. juni 2008 Klagesag nr. 34943/06 (5.2008 side 301) 6.1.5. Inden for en rimelig frist 6.1. Ret til retfærdig rettergang I.1.1. Ret til respekt for ejendom 35.1.1. Udtømmelse af nationale retsmidler forud for klage til Domstolen 35.3.4. Klager, som er

Ingen adgang

Ugilt Hansen mod Danmark Afgørelse af 26. juni 2006 Klagesag nr. 11968/04 (5.2006 side 305) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.1.5. Inden en rimelig frist 35.1.1. Udtømmelse af nationale retsmidler forud for klage til Domstolen Kammer bestående af 7 dommere Klageren, som drev flere dambrug, var blevet tiltalt for