Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 10 resultater for :

  • "34.1.4. Status som offer for en krænkelse" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) mod Schweiz - Dom af 27. november 2023 - Klagesag nr. 21881/20

Ingen adgang

Lie og Berntsen mod Norge - Afgørelse af 16. december 1999. Klagesag nr. 25130/94 (5.2000 side 197)

Lie og Berntsen mod Norge Afgørelse af 16. december 1999. Klagesag nr. 25130/94 (5.2000 side 197) 6.1.5 Inden en rimelig frist 6.1.6.2 Upartisk domstol 34.1.4 Status som offer for en krænkelse Kammer bestående af 7 dommere Domstolen afviser en klage vedrørende for lang sagsbehandlingstid i en straffesag med den

Ingen adgang

Albert m.fl. mod Ungarn - Dom af 7. juli 2020 - Klagesag nr. 5294/14 (3. 2020 side 142)

Albert m.fl. mod Ungarn Dom af 7. juli 2020 Klagesag nr. 5294/14 (3. 2020 side 142) 34.1.4. Status som offer for en krænkelse I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Sagen vedrører klage fra 237 aktionærer i to ungarske pengeinstitutter, der blev omfattet af nye regler om statslig kontrol

Ingen adgang

Ohlen mod Danmark - Dom af 24. februar 2005 Klagesag nr. 63214/00 (3.2005 side 219)

Ohlen mod Danmark Dom af 24. februar 2005 Klagesag nr. 63214/00 (3.2005 side 219) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.1.5. Inden en rimelig frist 34.1.4. Status som offer for en krænkelse Kammer bestående af 7 dommere Menneskerettighedsafgørelser Sagen blev fjernet fra Menneskerettighedsdomstolens retsliste, eftersom klageren havde

Ingen adgang

Ohlen mod Danmark - Afgørelse af 6. marts 2003. Klagesag nr. 63214/00 (6.2003 side 301)

Ohlen mod Danmark Afgørelse af 6. marts 2003. Klagesag nr. 63214/00 (6.2003 side 301) 34.1.4. Status som offer for en krænkelse 35.1.1. Udtømmelse af nationale retsmidler forud for klagen til Domstolen Kammer bestående af 7 dommere Klagen vedrører sagsbehandlingstiden i en dansk straffesag, hvor klager blev dømt i byretten, men

Ingen adgang

Hansen m.fl. mod Danmark - Afgørelse af 29. maj 2006 Klagesag nr. 26194/03 (5.2006 side 291)

Hansen m.fl. mod Danmark Afgørelse af 29. maj 2006 Klagesag nr. 26194/03 (5.2006 side 291) 6.1.5. Inden en rimelig frist 34.1.4. Status som offer for en krænkelse 35.3.4. Klager, som er åbenbart grundløse, eller som udgør misbrug af klageadgangen Kammer bestående af 7 dommere Klagerne er et multihandicappet barn og dets

Ingen adgang

Menneskerettighedsafgørelser 
bragt i årgang 2021

kontraherende parter 34.1.3 Vedrørende rettighederne i Konventionen 34.1.4 Status som offer for en krænkelse 34.1.5 Indirekte offer for en krænkelse parts nationale ret kun tillader delvis skadesløsholdelse Artikel 35 35.1.1 Udtømmelse af nationale retsmidler forud for klage til Domstolen Aziz Thamer Al-Ebrah mod Danmark (3.2021 side 153) 35

Ingen adgang

Sakhnovskiy mod Rusland - Dom af 2. november 2010 Klagesag nr. 21272/03 (1.2011 side 66)

Sakhnovskiy mod Rusland Dom af 2. november 2010 Klagesag nr. 21272/03 (1.2011 side 66) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.3.3. Adgang til at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer 34.1.4. Status som offer for en krænkelse Storkammer bestående af 17 dommere Klager blev i december 2001 ved Højesteret

Ingen adgang

Øvlisen mod Danmark - Afgørelse af 30. august 2006 Klagesag nr. 16469/05 (6.2006 side 365)

. Status som offer for en krænkelse 35.3.2. Klager, som er uforenelige med Konventionen på grund af forhold vedrørende den involverede personkreds (ratione personae) 35.3.4. Klager, som er åbenbart grundløse, eller som udgør misbrug af klageadgangen Kammer bestående af syv dommere Klager var beskikket advokat i en omfattende erstatningssag

Ingen adgang

Menneskerettighedsafgørelser bragt i årgang 2023

.2023, side 154) 34.1.2 Krænkelse foretaget af en de kontraherende parter 34.1.3 Vedrørende rettighederne i Konventionen 34.1.4 Status som offer for en krænkelse 34.1.5 Indirekte offer for en krænkelse parts nationale ret kun tillader delvis skadesløsholdelse Artikel 35 35.1.1 Udtømmelse af nationale retsmidler forud for klage til Domstolen